bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku strona główna 
Wniosek
 Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-04-07 09:46:38 | Data modyfikacji: 2018-12-11 11:15:50.
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z
TERENU GMINY MOSKORZEW NA LATA 2013-2032
 PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MOSKORZEW NA LATA 2013-2032

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:15:26 | Data modyfikacji: 2018-12-11 11:15:53.

Zobacz:
   Publicznie dostepny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia
   Decyzje
   Postanowienia
   Zawiadomienia
   Firmy odbierające odpady komunalne
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające nieczystości ciekłe
   Rejestr działalności regulowanej
   Azbest
   Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
   Poziomy recyklingu
   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
   Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   PGN
   Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ...
Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:15:26
Data modyfikacji: 2018-12-11 11:15:53
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl