bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku strona główna 

INFORMACJA O MIEJSCU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Gminy w Moskorzewie informuje, że miejscem zagospodarowania
przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Moskorzew (zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych (w tym zielonych) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania) jest:

R.I.P.O.K. we Włoszczowie
ul. Przedborska
29-130 Włoszczowa

Zarządzaną przez:

P.G.K. i M. Sp. z o. o. we Włoszczowie
ul. Sienkiewicza 31
29-100 Włoszczowa

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
2) Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

 

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:15:43.

Zobacz:
 Publicznie dostepny wykaz o środowisku .  Obwieszczenia .  Decyzje .  Postanowienia .  Zawiadomienia .  Firmy odbierające odpady komunalne .  Programy i regulaminy .  Firmy odbierające nieczystości ciekłe .  Rejestr działalności regulowanej .  Azbest .  Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych .  Poziomy recyklingu .  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK .  Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi .  PGN .  Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ... . 
Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:15:43
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl