bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku strona główna 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2015 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-04-28 14:46:25 | Data modyfikacji: 2016-04-28 15:03:01.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2016 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-04-28 14:52:58.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2016 roku - korekta

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:42:51.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2017 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:24:58.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2017 roku - korekta

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:36:23.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2018 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-04-17 14:30:30 | Data modyfikacji: 2019-04-17 14:30:53.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2018 roku (korekta)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:01:18 | Data modyfikacji: 2019-06-19 15:03:19.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2019 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-04-22 12:28:10 | Data modyfikacji: 2020-04-22 12:33:26.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2019 roku (uzupełnienie)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-11-27 16:49:55 | Data modyfikacji: 2020-11-27 16:51:40.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2019 roku (korekta)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-02-01 14:33:21.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2021-04-29 16:21:21 | Data modyfikacji: 2021-04-29 16:22:35.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2021 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2022-04-20 12:35:05.
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2022 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2023-04-28 09:09:25.

Zobacz:
   Publicznie dostepny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia
   Decyzje
   Postanowienia
   Zawiadomienia
   Firmy odbierające odpady komunalne
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające nieczystości ciekłe
   Rejestr działalności regulowanej
   Azbest
   Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
   Poziomy recyklingu
   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
   Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   PGN
   Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ...
Data wprowadzenia: 2023-04-28 09:09:25
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl