bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku strona główna 

INFORMACJA O FIRMACH POZSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE
NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA OPRÓŻNIANIU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Z TERENU GMINY MOSKORZEW

Urząd Gminy w Moskorzewie informuje, że firmy posiadające zezwolenie
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
z terenu Gminy Moskorzew to:

 

1. P.P.U.H KRZYSIEK, Jarosław Krzysiek, Moskorzew 17a, 29-130 Moskorzew NIP 6562058580 REGON 260223081 tel. 665250543

2. Z.P.H.U. „WELMET”, Zdzisław Zasada, Zawadka 2, 42-446 Irządze NIP 5771010884 REGON 150270602 tel. 603598810

3. WC SERWIS SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
NIP 6482730408 REGON 241628482 tel. 32/278 45 31

4. FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA Kwiecień Barbara, Goleniowy, ul Wyzwolenia 21, 42-445 Szczekociny NIP 6561991267 REGON 383131509 tel. 693667218, 607478272

5. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Kozłowski” Stanisław Kozłowski, Bonowice 86A, 42-445 Szczekociny, NIP 5771015634, REGON 151019212, tel. 798 890 129

6. Usługi Asenizacyjne Arkadiusz Chabierski, Sprowa 42, 28-350 Słupia, NIP 6561936529, REGON 292051726, tel. 785 715 451

 

 Procedura udzielenia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [PDF]

 

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-08-26 14:48:51 | Data modyfikacji: 2022-07-22 14:04:12.

Zobacz:
 Publicznie dostepny wykaz o środowisku .  Obwieszczenia .  Decyzje .  Postanowienia .  Zawiadomienia .  Firmy odbierające odpady komunalne .  Programy i regulaminy .  Firmy odbierające nieczystości ciekłe .  Rejestr działalności regulowanej .  Azbest .  Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych .  Poziomy recyklingu .  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK .  Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi .  PGN .  Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ... . 
Data wprowadzenia: 2016-08-26 14:48:51
Data modyfikacji: 2022-07-22 14:04:12
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl