bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Uchwały Rady strona główna 
 Uchwała Nr XXV/109/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:07:55.
 Uchwała Nr XXV/110/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:10:32.
 Uchwała Nr XXVI/111/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:00:13 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:41:54.
 Uchwała Nr XXVI/112/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:21:25 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:03.
 Uchwała Nr XXVI/113/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/109/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 lutego 2017r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:28:20 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:12.
 Uchwała Nr XXVI/114/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:31:03 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:20.
 Uchwała Nr XXVI/115/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moskorzew na 2017 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:37:42 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:27.
 Uchwała Nr XXVI/116/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:41:47 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:37.
 Uchwała Nr XXVI/117/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:51:44 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:47.
 Uchwała Nr XXVI/118/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 11:01:08 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:56.
 Uchwała Nr XXVII/119/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2017-04-28 14:37:48 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:41:03.
 Uchwała Nr XXVII/120/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-28 14:44:32 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:46:06.
 Uchwała Nr XXVIII/121/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 10:36:26.
 Uchwała Nr XXVIII/122/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 11:58:42.
 Uchwała Nr XXVIII/123/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:01:07 | Data modyfikacji: 2017-07-11 12:02:28.
 Uchwała Nr XXVIII/124/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytulu wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:03:21 | Data modyfikacji: 2017-07-11 12:03:57.
 Uchwała Nr XXVIII/125/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:05:47 | Data modyfikacji: 2017-12-06 14:22:36.
 Uchwała Nr XXVIII/126/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wloszczowskiego.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:07:40 | Data modyfikacji: 2017-07-11 12:11:59.
 Uchwała Nr XXVIII/127/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Moskorzew do Projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:09:31.
 Uchwała Nr XXIX/128/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:01:58 | Data modyfikacji: 2017-10-16 15:03:38.
 Uchwała NR XXIX/129/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2017r w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:11:20.

Uchwała Nr XXIX/130/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 06.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/1 15/ 1 7 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdornnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwie

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:08:26 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:11:14.

Uchwała Nr XXX/131/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2028

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 11:45:10.
 UCHWAŁA NR XXX/132/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017r w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 11:58:44.
 UCHWAŁA NR XXX/133/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 12:12:29.
 UCHWAŁA Nr XXX/134/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 12:27:38.
 UCHWAŁA NR XXX/135/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 12:35:41.
 Uchwała Nr XXX/136/17 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 10 listopada 2017 r. W sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 13:09:54 | Data modyfikacji: 2017-11-20 13:10:19.
 Uchwała Nr XXX/137/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 13:39:35.
 Uchwała Nr XXX/138/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku W sprawie użytków ekologicznych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 13:50:45.
 UCHWAŁA Nr XXX/139/17 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Moskorzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:00:26.
 UCHWAŁA Nr XXX/140/17 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 10 listopada 2017 roku W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chlewicach W ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:09:35.
 UCHWAŁA Nr XXX/141 /2017 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 10 listopada 2017 roku W sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Chlewice

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:19:41.

Uchwała Nr XXXI/142/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2028

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:15:05.
 Uchwała nr XXXI/143/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:02:27.
 Uchwała Nr XXXI/144/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-16 08:40:23 | Data modyfikacji: 2018-01-16 08:40:38.
 Uchwała Nr XXXI/145/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2018 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-16 09:14:30 | Data modyfikacji: 2018-01-16 09:14:56.
 Uchwała Nr XXXI/146/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-16 09:31:42.
 UCHWAŁA Nr XXXI/147/2017 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-16 09:40:24 | Data modyfikacji: 2018-01-16 09:41:27.
 Uchwała Nr XXXI/148/2017 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 roku W sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2018 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-16 10:41:14 | Data modyfikacji: 2018-01-16 10:42:53.

Zobacz:
   2003r.
   2004r.
   2005r.
   2006r.
   2007r.
   2008r.
   2009r.
   2010r.
   2011r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014r
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
   2020 r.
   2021 r.
   2022 r.
   2023 r.
   Poprzednie
   tematycznie
Data wprowadzenia: 2018-01-16 10:41:14
Data modyfikacji: 2018-01-16 10:42:53
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl