bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku > 2017 r. strona główna 

2017 r.

Wójt Gminy Moskorzew podaje do publicznej
wiadomości informację o możliwości zapoznania
się z projektem „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew"
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-06-13 08:37:49.
Zawiadomienie - obwieszczenie
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:48:28.

Zobacz:
   Publicznie dostepny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia Wójta
   Decyzje
   Postanowienia
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające odpady komunalne
   Firmy odbierające nieczystości ciekłe
   Rejestr działalności regulowanej
   Azbest
   Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
   Poziomy recyklingu
   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
   Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   PGN
Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:48:28
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl