bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > 2018 r. strona główna 

2018 r.

1. Zapytanie ofertowe na Dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w
2018 r. na terenie Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na Dostawę kruszywa drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w 2018 r. na terenie Gminy Moskorzew

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:27:19 | Data modyfikacji: 2018-01-24 13:34:25.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 12:20:27 | Data modyfikacji: 2018-01-24 13:34:25.
2. Zapytanie ofertowe na "Doposażenie jednostek
OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy"

Zapytanie ofertowe na Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt Umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:39:57 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:07:43.
 
Wyjaśnienia do zapytania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-20 08:07:08 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:07:43.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:56:34 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:07:43.
3. Zapytanie ofertowe na "Doposażenie jednostek
OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy"

Zapytanie ofertowe na Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt Umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:59:21 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:07:50.
 
Wyjaśnienia do zapytania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:29:26 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:30:13.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:19:10 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:30:13.
4. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż
wyposażenia placu zabaw w miejscowości Chlewska
Wola

Dostawa i montaż wyposażenie placu zabaw W miejscowości Chlewska Wola

Złącznik nr 1 (formularz ofertowy)

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Załącznik nr 2 (wykaz wykonanych robót)

Załącznik nr 3 (Óświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej)

Załącznik nr 4 ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 5 (wzór umowy)

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:51:11 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:07:55.
5. Zapytanie ofertowe: Prowadzenie kompleksowej
bankowej obsługi budżetu Gminy Moskorzew oraz
jej jednostek organizacyjnych w okresie od
01.07.2018 r. do 30.06.2021 r7

Prowadzenie kompleksowej bankowej obsiugi budietu Gminy Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 3 Wykaz jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadaniu-utworzeniu filii

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-11 16:16:26 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:08:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-20 14:33:09 | Data modyfikacji: 2018-06-20 14:36:06.
6. Zapytanie ofertowe: przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr GKZ.271.2.6.2018

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy GKZ.271.2.6.2018

Załącznik Nr 2: Projekt umowy GKZ.271.2.6.2018

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-18 17:02:38 | Data modyfikacji: 2018-06-20 14:36:06.

Zobacz:
 Plan postępowań o udzieleniu zamówień .  Przetargi .  Zapytania ofertowe . 
Data wprowadzenia: 2018-06-18 17:02:38
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl