bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku strona główna 
 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSKORZEW

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:51:14 | Data modyfikacji: 2018-03-27 07:41:02.

Zobacz:
   Publicznie dostepny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia
   Decyzje
   Postanowienia
   Zawiadomienia
   Firmy odbierające odpady komunalne
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające nieczystości ciekłe
   Rejestr działalności regulowanej
   Azbest
   Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
   Poziomy recyklingu
   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
   Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   PGN
   Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ...
Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:51:14
Data modyfikacji: 2018-03-27 07:41:02
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl