bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Konkursy na wolne stanowiska pracy strona główna 

2018 r.

Kandydaci na Urzędnika Wyborczego
 
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego. Objaśnienie. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:02:44.
Ogłoszenie o konkursie 1/2018

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew - ds. obronnych, OC i p.poż

Kwestionariusz osobowy

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-03-14 15:12:20 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:16:41.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:16:23 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:16:41.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:29:30 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:30:15.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych w Chlewicach
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:02:14 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:20:25 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego
- GOPS Moskorzew

Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego księgowego

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:48:53 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
 
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej odbytego w dniu 24.09.2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-24 12:07:22 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
Nabór na stanowisko głównego księgowego w
wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w
Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach
 
ZARZĄDZENIE Nr1/2018 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w MOSKORZEWIE z siedzibą w Chlewicach z dnia 25 wrzesień 2018 roku. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:43:26 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
 
Warunki zatrudnienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:53:56 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-10-01 08:56:51 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego
w wymiarze 1/8 etatu w WCK-T w Moskorzewie

Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie Nr 1/2018

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Dyrektor WCK-T | Data wprowadzenia: 2018-10-10 07:40:42 | Data modyfikacji: 2018-10-10 07:43:58.

Zobacz:
 2009 r. .  2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-10-10 07:40:42
Data modyfikacji: 2018-10-10 07:43:58
Autor: Dyrektor WCK-T
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl