bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku > 2019 r. strona główna 

2019 r.

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:14:03.
 
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:16:01.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-10 15:23:20.
 
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:24:29 | Data modyfikacji: 2019-08-02 14:26:00.
 
ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydaniu postanowienia.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 10:11:24 | Data modyfikacji: 2019-08-02 14:26:00.

Zobacz:
   Publicznie dostepny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia Wójta
   Decyzje
   Postanowienia
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające odpady komunalne
   Firmy odbierające nieczystości ciekłe
   Rejestr działalności regulowanej
   Azbest
   Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
   Poziomy recyklingu
   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
   Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   PGN
Data wprowadzenia: 2019-10-18 10:11:24
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl