bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > 2019 r. strona główna 

2019 r.

Przetarg nr 1/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Chlewska Wola nr 350015T odcinków w
km 1+262-2+262 oraz 0+000-0+570

Ogłoszenie o zamówieniu

Opisy Techniczne

Przedmiary robót

SIWZ

SST - 2. Nawierzchnie - Chlewska Wola Nr 350015T

SST - 2. Wykonanie poboczy - Chlewska Wola Nr 350015T

SST - Nawierzchnie - Chlewska Wola 350015T

SST - Podbudowy - Chlewska Wola Nr 350015T

SST - Wykonanie poboczy - Chlewska Wola Nr 350015T

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-11 15:01:21.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: z up. Wójta - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:58:57 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:01:13.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:07:22 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:01:13.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-11 11:07:33 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:01:13.
Przetarg nr 2/2019: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Tarnawa-Góra nr 350008T odcinka w
km 1+485-3+145 oraz dz. nr 79 odcinka w km
0+000-0+398 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty
budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Techniczny

Przedmiary robót

SIWZ

SST - Nawierzchnie - Tarnawa-Góra dz. nr 79

SST - Nawierzchnie - Tarnawa-Góra nr 350008T

SST - Podbudowy - Tarnawa-Góra dz. nr 79

SST - Podbudowy - Tarnawa-Góra nr 350008T

SST - Wykonanie poboczy - Tarnawa-Góra dz. nr 79

SST - Wykonanie poboczy - Tarnawa-Góra nr 350008T

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:34:57 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:01:13.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:20:00 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:01:13.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:17:25 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:01:13.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-16 15:12:24 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:14:24.
Przetarg nr 3/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Lubachowy nr 350006T odcinka w km
1+300-1+940

Ogłoszenie o zamówieniu

Opisy Techniczne

Przedmiary robót

SIWZ

SST - Nawierzchnia - Lubachowy Nr 350006T

SST - Podbudowa - Lubachowy Nr 350006T

SST - Wykonanie poboczy - Lubachowy Nr 350006T

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-11 14:29:27 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:14:24.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-26 13:41:29 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:14:24.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:13:14 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:14:24.
Przetarg nr 4/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Dalekie dz. nr 114 odcinka w km
0+000 – 1+1000

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny

Przedmiary robót

SIWZ

SST - Nawierzchnie - Dalekie dz.nr 114

SST - Podbudowy - Dalekie dz. nr 114

SST - Wykonanie poboczy - Dalekie dz. nr 114

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-05-20 14:42:32 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:14:24.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 10:16:14 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:14:24.
Przetarg nr 5/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Dalekie dz. nr 114 odcinka w km
0+000 – 1+000

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Techniczny

Przedmiar robót

SIWZ

SST - Nawierzchnie - Dalekie dz.nr 114

SST - Podbudowy - Dalekie dz. nr 114

SST - Wykonanie poboczy - Dalekie dz. nr 114

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-05-21 15:29:50 | Data modyfikacji: 2019-05-21 15:30:06.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-06 08:21:19 | Data modyfikacji: 2019-05-21 15:30:06.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-11 20:27:48 | Data modyfikacji: 2019-05-21 15:30:06.
Przetarg nr 6/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Moskorzew nr 350021T odcinka w km
0+000 – 0+305

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Techniczny

Przedmiary robót

SIWZ

SST - Nawierzchnie- Moskorzew

SST - Podbudowa - Moskorzew

SST - Wykonanie poboczy -Moskorzew

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:27:38 | Data modyfikacji: 2019-05-21 15:30:06.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:26:01 | Data modyfikacji: 2019-05-21 15:30:06.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-11 20:29:29 | Data modyfikacji: 2019-05-21 15:30:06.
Przetarg nr 7/2019: Remont drogi gminnej nr
350012T w miejscowości Chlewice, ul. Błonie,
odcinka dł. 1250 mb.

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Techniczny

Przedmiar robót

SIWZ

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Zalacznik nr 3 do SIWZ

Zalacznik nr 3a do SIWZ

Zalacznik nr 4 do SIWZ

Zalacznik nr 5 do SIWZ

Zalacznik nr 6 do SIWZ

Zalacznik nr 7 do SIWZ

Zalacznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-09-20 15:08:00 | Data modyfikacji: 2019-05-21 15:30:06.

Zobacz:
 Plan postępowań o udzieleniu zamówień .  Przetargi .  Zapytania ofertowe / cenowe . 
Data wprowadzenia: 2019-09-20 15:08:00
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl