> 2009r.

2009r.

PRZEATARG Nr 1/2009 NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ

WZÓR OFERTY

FORMULARZ CENOWY

OŚWIDCZENIE

WYKAZ ROBÓT

WYKAZ PERSONELU

WZÓR UMOWY

SIWZ

Do wszystkich wykonawców

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 
Przebudowa drogi gminnej Nr 0834017 relacji Damiany - Lubachowy gm. Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-03-04 08:33:52 | Data modyfikacji: 2009-04-02 09:42:26.
PRZETARG Nr 2/2009 NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowe drogi gminnej

WZÓR OFERTY

OŚWIADCZENIE

WYKAZ PERSONELU

Istotne postanowienia umowy

WYKAZ ROBÓT

SIWZ

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 
Formularz Cenowy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-05-21 13:12:47 | Data modyfikacji: 2009-05-21 14:00:14.
PRZETARG Nr 3/2009 na budowę sieci wodociągowej
oraz przebudowę stacji uzdatniani wody w m.
Moskorzew gm. Moskorzew

Przedmiar robót

Przedmiar SUW

Oświadczenie

SIWZ

Specyfikacja

Wzór umowy

Wykaz personelu

Wykaz robót

Wzór oferty

Załączniki graficzne do przedmiarów

Formularz cenowy

ZAPYTANIE Nr.1 DO PRZETARGU

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr.1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniani wody w m. Moskorzew gm. Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-30 14:37:49 | Data modyfikacji: 2009-07-07 10:49:07.
PRZETARG Nr4/2009 na zakup i dostawę kruszywa na
modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Chebdzie gmina Moskorzew

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór

Umowa

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-09-11 14:32:59 | Data modyfikacji: 2009-09-11 14:52:13.
PRZETARG Nr 5/2009 na dostawę węgla i miału w
okresie grzewczym 2009/2010 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór

Umowa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-10-02 12:09:01 | Data modyfikacji: 2009-10-02 12:27:52.
Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy w Moskorzewie
 
Zapytanie ofertowe o wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dalekie gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-10-08 09:47:58 | Data modyfikacji: 2009-10-08 09:50:03.
Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy w Moskorzewie
 
Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2009 r. o wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dalekie gminy Moskorzew,oznaczonej jako działki 62/3 i 62/7

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-11-19 09:47:45 | Data modyfikacji: 2009-10-08 09:50:03.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2009-11-19 09:47:45
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
ObowižEzuje od: 2009-11-16
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl