> 2010r.

2010r.

PRZETARG NR 1/2010 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

SIWZ

Przedmiar robót ul.Dolna w Chlewicach

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ul.Dolna w Chlewicach

Rysunki ul.Dolna w Chlewicach

Przedmiar robót w m.Mękarzów

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w m.Mękarzów

Rysunki w m.Mękarzów

Przedmiar robót w m. Dąbrówka

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w m.Dąbrówka

Rysunki w m.Dąbrówka

Informacja o zmianie załącznika do SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 2404m w miejscowościach Chlewice, Mękarzów i Dąbrówka na terenie gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-18 14:45:58 | Data modyfikacji: 2010-03-18 15:02:34.
PRZETARG NR 2/2010 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU
BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2.500.000
ZŁOTYCH

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Zał 1. Formularz ofertowy

Zał. 2. Zestawienie kosztów

Zał. 3. Oświadczenie z art. 22 ustawy

Zał. 4. Oświadczenie z art. 24 ustawy

Zał. 5. Dokumentacja finansowa Gminy Moskorzew

ZAPYTANIE Nr.1 DO PRZETARGU

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 1.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-04-21 09:01:10 | Data modyfikacji: 2010-04-21 10:20:14.
PRZETARG NR 2/2010 UZYSKANIE KREDYTU
INWESTYCYJNEGO
 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY-Usługi

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-17 14:44:23 | Data modyfikacji: 2010-04-21 10:20:14.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-29 11:12:05 | Data modyfikacji: 2010-04-21 10:20:14.
PRZETARG NR 3/2010 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W
MIEJSCOWOŚCIACH DAMIANY I CHLEWICE-GMINA
MOSKORZEW-II ETAP

Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane

SIWZ-z załącznikami

Przedmiar w miejscowości Chlewice i Damiany

Przedmiar w pasie drogi krajowej nr 78 w miejscowości Lubachowy,Damiany,Kolonia Chlewice

Specyfikacja

Tytuł specyfikacja

Informacja o wynikach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Roboty budowlane

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-06-11 08:09:08 | Data modyfikacji: 2010-06-11 08:59:17.
PRZETARG NR 4/2010 REMONT BUDYNKU GMINNEGO
OŚRODEK KULTURY W MOSKORZEWIE Z SIEDZIBĄ W
CHLEWICACH ORAZ REMONT BUDYNKU WIEJSKIEGO CENTRUM
KULTURALNO-TURYSTYCZNEGO W MOSKORZEWIE

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ- z załącznikami

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiary

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-06-14 08:39:01 | Data modyfikacji: 2010-06-14 08:49:57.
PRZETARG NR 4/2010 REMONT BUDYNKU GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W MOSKORZEWIE Z SIEDZIBĄ W
CHLEWICACH ORAZ REMONT BUDYNKU WIEJSKIEGO CENTRUM
KULTURALNO-TURYSTYCZNEGO W MOSKORZEWIE

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ-z załącznikami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiar robót nr 1

Przedmiar robót nr 2

Przedmiar robót nr 3

Informacja o wynikach

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-07-01 09:09:57 | Data modyfikacji: 2010-06-14 08:49:57.
PRZETARG NR 4/2010 - Udzielenie Zamówienia
PRZETARG NA REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOSKORZEWIE Z SIEDZIBĄ W CHLEWICACH ORAZ REMONT BUDYNKU WIEJSKIEGO CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNEGO W MOSKORZEWIE

 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Agnieszka Kowalczyk | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-08-16 13:15:53 | Data modyfikacji: 2010-08-16 13:17:38.
PRZETARG NR 4/2010 REMONT BUDYNKU GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W MOSKORZEWIE Z SIEDZIBĄ W
CHLEWICACH ORAZ REMONT BUDYNKU WIEJSKIEGO CENTRUM
KULTURALNO-TURYSTYCZNEGO W MOSKORZEWIE
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-22 14:43:14 | Data modyfikacji: 2010-08-16 13:17:38.
Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy w Moskorzewie

Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy w Moskorzewie z dnia 07.07.2010 r.

Zał.Nr 1 -formularz ofertowy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-07-07 12:47:50 | Data modyfikacji: 2010-09-22 14:38:39.
PRZETARG Nr 1/2010-OSP ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU
RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP W MOSKORZEWIE

SIWZ OSP z załącznikami

 
Ogłoszenie o zamówieniu-zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-08-23 14:52:48 | Data modyfikacji: 2010-10-08 14:59:29.
PRZETARG Nr 1/2010-OSP ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU
RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP W MOSKORZEWIE
 
Informacja o zmianie załącznika do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:27:57 | Data modyfikacji: 2010-10-08 14:59:49.
PRZETARG Nr 1/2010-OSP ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU
RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP W MOSKORZEWIE
 
Informacja o wynikach postępowania OSP

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-08-31 14:11:56 | Data modyfikacji: 2010-10-08 15:00:14.
I USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MOSKORZEWIE ,
GM.MOSKORZEW
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Moskorzewie, Gm.Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-20 14:00:20 | Data modyfikacji: 2010-10-08 15:00:14.
I USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MOSKORZEWIE ,
GM.MOSKORZEW
 
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 14:55:56 | Data modyfikacji: 2010-10-08 15:00:14.
I USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MĘKARZOWIE ,
GM.MOSKORZEW
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mękarzowie, Gm.Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-27 14:15:10 | Data modyfikacji: 2010-09-27 14:29:47.
I USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MĘKARZOWIE ,
GM.MOSKORZEW
 
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 14:58:49 | Data modyfikacji: 2010-09-27 14:29:47.
PRZETARG Nr 5/2010 NA DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU W
OKRESIE GRZEWCZYM 2010/2011
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -DOSTAWY

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-10-07 13:05:26 | Data modyfikacji: 2010-10-08 15:00:23.
PRZETARG Nr 5/2010 NA DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU W
OKRESIE GRZEWCZYM 2010/2011
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-10-07 13:09:07 | Data modyfikacji: 2010-10-08 15:00:31.
PRZETARG Nr 5/2010 NA DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU W
OKRESIE GRZEWCZYM 2010/2011
 
Informacja o wynikach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-10-21 08:19:04 | Data modyfikacji: 2010-10-08 15:00:31.
PRZETARG Nr 5/2010 NA DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU W
OKRESIE GRZEWCZYM 2010/2011
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-10-29 14:46:12 | Data modyfikacji: 2010-10-08 15:00:31.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. . 
Data wprowadzenia: 2010-10-29 14:46:12
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
ObowižEzuje od: 2010-10-26
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl