> 2010r.

2010r.

 
Uchwała Nr XXX/120/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:32:39.
 
Uchwała Nr XXX/121/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie ustalenia szczegółowości budżetu gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:38:39.
 
Uchwała Nr XXX/122/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:40:28.
 
Uchwała Nr XXX/123/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:33:33.
 
Uchwała Nr XXX/124/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:36:37.
 
Uchwała Nr XXX/125/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:42:23 | Data modyfikacji: 2010-03-05 14:51:29.
 
Uchwała Nr XXX/126/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:47:11 | Data modyfikacji: 2010-03-05 14:52:06.
 
Uchwała Nr XXX/127/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-15 14:36:02 | Data modyfikacji: 2010-03-05 14:52:06.
 
Uchwała Nr XXX/128/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-15 14:40:07 | Data modyfikacji: 2010-03-15 15:10:46.
 
Uchwała Nr XXX/129/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-15 14:46:07 | Data modyfikacji: 2010-03-15 15:06:43.
 
Uchwała Nr XXXII/130/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Moskorzew za 2009 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-13 10:43:08 | Data modyfikacji: 2010-03-15 15:06:43.
 
Uchwała Nr XXXII/131/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-13 10:53:26 | Data modyfikacji: 2010-05-13 10:53:46.
 
Uchwała Nr XXXII/132/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-17 14:27:38 | Data modyfikacji: 2010-05-13 10:53:46.
 
Uchwała Nr XXXII/133/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie: podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-13 11:07:36 | Data modyfikacji: 2010-05-13 10:53:46.
 
Uchwała Nr XXXII/134/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie: zmiany opisu granic okręgu wyborczego

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-13 11:21:25 | Data modyfikacji: 2010-07-02 13:53:00.
 
Uchwała Nr XXXIII/135/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwiec 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:00:13 | Data modyfikacji: 2010-07-02 13:53:00.
 
Uchwała Nr XXXIII/136/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwiec 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:11:00 | Data modyfikacji: 2010-09-06 14:58:10.
 
Uchwała Nr XXXIV/137/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2010 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-06 14:42:52 | Data modyfikacji: 2010-09-06 14:58:10.
 
Uchwała Nr XXXIV/138/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2010 w sprawie:przyjęcia herbu,flagi,baneru i pieczęci Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-06 14:46:01 | Data modyfikacji: 2010-09-06 14:51:53.
 
Uchwała Nr XXXV/139/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 01 października 2010 w sprawie:uchylenia uchwały Nr XXIII/98/09 z dnia 28.04.2009 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-10-18 14:07:47 | Data modyfikacji: 2010-09-06 14:51:53.
 
Uchwała Nr XXXVI/140/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-11-10 10:18:31 | Data modyfikacji: 2010-11-10 10:20:24.
 
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:20:30 | Data modyfikacji: 2010-11-10 10:20:24.
 
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:47:41 | Data modyfikacji: 2010-11-10 10:20:24.
 
Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:50:45 | Data modyfikacji: 2010-11-10 10:20:24.
 
Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:56:22 | Data modyfikacji: 2010-11-10 10:20:24.
 
Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-09 12:03:41 | Data modyfikacji: 2010-11-10 10:20:24.
 
Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-17 10:48:35 | Data modyfikacji: 2010-12-17 10:55:30.
 
Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-17 09:48:07 | Data modyfikacji: 2010-12-17 10:55:30.
 
Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-17 09:54:20 | Data modyfikacji: 2010-12-17 10:55:30.
 
Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-16 15:22:02 | Data modyfikacji: 2010-12-16 15:22:50.
 
Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-17 09:07:20 | Data modyfikacji: 2010-12-16 15:22:50.
 
Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: przyznania ryczałtu samochodowego dla Wójat Gminy.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-17 09:38:15 | Data modyfikacji: 2010-12-16 15:22:50.
 
Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-01-11 12:42:22 | Data modyfikacji: 2010-12-16 15:22:50.
 
Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-01-11 13:37:45 | Data modyfikacji: 2011-01-11 13:52:29.
 
Uchwała Nr IV/14/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-01-11 13:41:57 | Data modyfikacji: 2011-01-11 13:54:00.
Data wprowadzenia: 2011-01-11 13:41:57
Data modyfikacji: 2011-01-11 13:54:00
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
ObowižEzuje od: 2010-12-29
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl