Komunikaty

Komunikaty

Komunikat Nr 1/2010
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje, że W związku z wejściem w życie z dniem 9 marca 2010 r. przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. , Nr 27, poz.105). rejestracji podlegają:
1. działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
2. urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności;
3. obiekty lub urządzenia ruchome lub tymczasowe, uprzednio dopuszczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
4. gospodarstwa agroturystyczne;
5. podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1.000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
6. apteki, punkty apteczne i hurtownie farmaceutyczne określone przepisami prawa farmaceutycznego;
7. sklepy zielarskie;
8. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
9. producenci gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
10. zakłady prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
11. zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
12. podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną”.

W w/w przypadkach „podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W/w wnioski o wpis do rejestru zakładów podmioty składają w formie pisemnej do właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.
W/w podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są obowiązane w okresie 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów.
Wnioski nie są wymagane, jeżeli zakłady te zostały już objęte rejestrami zakładów prowadzonymi na podstawie dotychczasowych przepisów.

Formularz wniosku do pobrania:
 
POBIERZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 12:38:27.
Data wprowadzenia: 2010-03-22 12:38:27
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl