> 2011r.

2011r.

PRZETARG Nr ZPF.271.1.2011 -Przebudowa dwóch
dróg gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny
Moskorzew-Lubachowy-Damiany
 
Ogłoszenie o zamówieniu -przebudowa dwóch dróg gminnych

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-10 16:21:42 | Data modyfikacji: 2011-03-10 16:28:24.
 
SIWZ z załącznikami 1-5

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-10 16:26:47 | Data modyfikacji: 2011-03-10 16:35:34.
 
załącznik 6 -opis przedmiotu zamówienia

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-10 16:30:07 | Data modyfikacji: 2011-03-10 16:35:00.
 
załącznik 7- przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-10 16:32:06 | Data modyfikacji: 2011-03-10 16:36:04.
 
SSTWiOR

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:50:20 | Data modyfikacji: 2011-03-10 16:36:04.
 
załącznik 9 -rysunek poglądowy 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-10 16:42:05 | Data modyfikacji: 2011-03-10 16:36:04.
 
załącznik 9 -rysunek poglądowy 2

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-10 16:43:08 | Data modyfikacji: 2011-03-10 16:36:04.
PRZETARG Nr ZPF.271.1.2011 -Przebudowa dwóch
dróg gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny
Moskorzew-Lubachowy-Damiany(modyfikacja
załącznika do SIWZ)
 
Informacja o zmianie załącznika do specyfikacji

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-21 10:34:35 | Data modyfikacji: 2011-03-10 16:36:04.
 
Zmieniony załącznik nr 7-przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-03-21 10:37:39 | Data modyfikacji: 2011-03-10 16:36:04.
PRZETARG Nr ZPF.271.1.2011 -Przebudowa dwóch
dróg gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny
Moskorzew-Lubachowy-Damiany
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-04-04 15:04:10 | Data modyfikacji: 2011-04-04 15:05:31.
PRZETARG Nr ZPF.271.1.2011 -Przebudowa dwóch
dróg gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny
Moskorzew-Lubachowy-Damiany
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-04-15 14:18:45 | Data modyfikacji: 2011-04-04 15:05:31.
PRZETARG Nr ZPF.271.2.2011 - UDZIELENIE GMINIE
MOSKORZEW KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 031
088,74 ZŁ NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-04-15 14:49:18 | Data modyfikacji: 2011-04-04 15:05:31.

Załącznik nr 4 - Domunentacja finanowa gminy

 
SIWZ z załącznikami 1-3

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-04-15 14:51:33 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
PRZETARG Nr ZPF.271.2.2011 - UDZIELENIE GMINIE
MOSKORZEW KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 031
088,74 ZŁ NA FINANSOWANIE DEFICYTU
BUDŻETOWEGO-WYJAŚNIENIE DO SIWZ, ZMIANA TERMINU
SKŁADANIA OFERT
 
Zapytania

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-04-21 14:25:34 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
 
Odpowiedź

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-04-21 14:26:42 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-04-21 14:28:22 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
PRZETARG Nr ZPF.271.2.2011 - UDZIELENIE GMINIE
MOSKORZEW KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 031
088,74 ZŁ NA FINANSOWANIE DEFICYTU
BUDŻETOWEGO-WYJAŚNIENIE DO SIWZ
 
Zapytanie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-04-26 14:39:16 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
 
Odpowiedź

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-04-26 14:40:17 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
PRZETARG Nr ZPF.271.2.2011 - UDZIELENIE GMINIE
MOSKORZEW KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 031
088,74 ZŁ NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-05-05 09:37:57 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
PRZETARG Nr ZPF.271.2.2011 - UDZIELENIE GMINIE
MOSKORZEW KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 031
088,74 ZŁ NA FINANSOWANIE DEFICYTU
BUDŻETOWEGO-UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-05-27 14:34:57 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
PRZETARG Nr ZPF.271.3.2011-Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Moskorzew
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2011-08-09 20:06:45 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
 
SIWZ z załącznikami od 3 do 9

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2011-08-09 20:09:19 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
 
załącznik 1 - projekt budowlany i STWiOR

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2011-08-09 20:13:23 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
 
załącznik 2 - przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2011-08-09 20:17:10 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
PRZETARG Nr ZPF.271.3.2011-Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Moskorzew
 
Zapytanie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-08-16 13:04:13 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
 
Informacja dla Wykonawców nr 1

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2011-08-16 13:05:42 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
PRZETARG Nr ZPF.271.3.2011-Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Moskorzew
 
Zapytanie nr 2

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-08-19 15:20:20 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
 
Informacja dla Wykonawców nr 2

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2011-08-19 15:21:12 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
PRZETARG Nr ZPF.271.3.2011-Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Moskorzew
 
Zapytanie nr 3

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2011-08-20 20:11:20 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
 
Informacja dla Wykonawców nr 3

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2011-08-20 20:13:06 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
PRZETARG Nr ZPF.271.3.2011-Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Moskorzew
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:45:42 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:15:17.
PRZETARG Nr ZPF.271.4.2011 - Kompleksowa usługa
edukacyjna związana z zatrudnieniem nauczycieli w
ramach projektu pt.Indywidualizacja nauczania i
wychowania klas I-III w Gminie Moskorzew Poddział
9.1.2 POKL
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-09-29 07:50:34 | Data modyfikacji: 2011-09-29 07:59:26.
PRZETARG Nr ZPF.271.4.2011 - Kompleksowa usługa
edukacyjna związana z zatrudnieniem nauczycieli w
ramach projektu pt.Indywidualizacja nauczania i
wychowania klas I-III w Gminie Moskorzew Poddział
9.1.2 POKL
 
SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2011-09-29 08:02:06 | Data modyfikacji: 2011-09-29 07:59:26.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2011-09-29 08:02:06
Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
ObowižEzuje od: 2011-09-28
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl