> 2011 r.

2011 r.

KONKURS Nr 1/2011 GOPS
 
Kierownik GOPS w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:04:17.
 
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:09:04 | Data modyfikacji: 2011-03-14 14:10:39.
 
Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika GOPS w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu w GOPS w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:14:32 | Data modyfikacji: 2011-03-14 14:10:39.
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-04-04 15:28:40 | Data modyfikacji: 2011-03-14 14:10:39.
KONKURS Nr 1/2011 WCK-T
 
Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/8 etatu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Tomasz Szczechla | Data wprowadzenia: 2011-03-28 08:48:10 | Data modyfikacji: 2011-03-14 14:10:39.
 
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WCK-T w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Tomasz Szczechla | Data wprowadzenia: 2011-03-28 08:51:33 | Data modyfikacji: 2011-03-14 14:10:39.
 
Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu w WCK-T w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Tomasz Szczechla | Data wprowadzenia: 2011-03-28 08:54:05 | Data modyfikacji: 2011-04-01 10:08:26.
KONKURS Nr 1/2011 WCK-T
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w WCK-T w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Tomasz Szczechla | Data wprowadzenia: 2011-04-14 13:49:46 | Data modyfikacji: 2011-04-01 10:08:26.
KONKURS Nr 1/2011 GOK
 
Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z s. w Chlewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/8 etatu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Andrzej Jaworski | Data wprowadzenia: 2011-03-28 15:01:08 | Data modyfikacji: 2011-04-01 10:08:26.
 
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOK w Moskorzewie z s. w Chlewicach

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Andrzej Jaworski | Data wprowadzenia: 2011-03-28 15:03:07 | Data modyfikacji: 2011-04-01 10:08:26.
 
Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora GOK w Moskorzewie z s. w Chlewicach w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu w WCK-T w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Andrzej Jaworski | Data wprowadzenia: 2011-03-28 15:04:20 | Data modyfikacji: 2011-04-01 10:08:26.
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w GOK w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Andrzej Jaworski | Data wprowadzenia: 2011-04-15 14:26:29 | Data modyfikacji: 2011-04-01 10:08:26.
KONKURS Nr 2/2011 GOPS
 
Kierownik GOPS w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:35:15 | Data modyfikacji: 2011-04-01 10:08:26.
 
Zarządzenie Nr 2/2011 Kierownika GOPS w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu w GOPS w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:37:07 | Data modyfikacji: 2011-04-01 10:08:26.
Data wprowadzenia: 2011-05-24 12:37:07
Autor: Lidia Szymkiewicz
ObowižEzuje od: 2011-05-24
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl