> 2012 r.

2012 r.

PRZETARG Nr 1 ZPF.271.1.2012 -Przyłącza
wodociągowe
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Roboty budowlane

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-07-17 13:18:35.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-01-14 08:35:02.
PRZETARG Nr 2 ZPF.271.2.2012 - Zakup energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i
miejsc publicznych Gminy Moskorzew oraz obiektów
Gminy Moskorzew i jej jednostek organizacyjnych
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:11:14.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:13:59.
 
Załącznik nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:15:55.
 
Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:16:39.
 
Załącznik nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:18:09.
 
Załącznik nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:18:56.
 
Załącznik nr 5 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:20:31.
 
Załącznik nr 6 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:21:15.
 
Załącznik nr 7 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:22:22.
 
Załącznik nr 8 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:23:14.
 
Załącznik nr 8a do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:24:02.
 
Załącznik nr 9 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:24:53.
PRZETARG Nr 2 ZPF.271.2.2012 - Zakup energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i
miejsc publicznych Gminy Moskorzew oraz obiektów
Gminy Moskorzew i jej jednostek organizacyjnych
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-28 13:39:40.
PRZETARG Nr 2 ZPF.271.2.2012 - Zakup energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i
miejsc publicznych Gminy Moskorzew oraz obiektów
Gminy Moskorzew i jej jednostek organizacyjnych
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Dostawy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-31 14:15:02.
PRZETARG Nr 3 ZPF.271.3.2012 - Dostawa kruszywa
na remonty dróg gminnych na terenie Gminy
Moskorzew w 2012 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-13 15:06:48.
 
SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-13 15:10:23.
PRZETARG Nr 3 ZPF.271.3.2012 - Dostawa kruszywa
na remonty dróg gminnych na terenie Gminy
Moskorzew w 2012 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-05 09:30:05.
PRZETARG Nr 3 ZPF.271.3.2012 - Dostawa kruszywa
na remonty dróg gminnych na terenie Gminy
Moskorzew w 2012 r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Dostawy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-16 14:20:41.
PRZETARG Nr 4 ZPF.271.4.2012 - Dostawa węgla i
miału w okresie grzewczym 2012/2013
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-20 14:45:26.
 
SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-20 14:46:12.
PRZETARG Nr 4 ZPF.271.4.2012 - Dostawa węgla i
miału w okresie grzewczym 2012/2013
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-05 09:28:49.
PRZETARG Nr 4 ZPF.271.4.2012 - Dostawa węgla i
miału w okresie grzewczym 2012/2013
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Dostawy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-18 15:08:53.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. . 
Data wprowadzenia: 2012-10-18 15:08:53
Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
ObowižEzuje od: 2012-10-18
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl