Organizacja pożytku publicznego i Stowarzyszenia

Organizacja pożytku publicznego i Stowarzyszenia

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY MOSKORZEW

Stan na dzień 20.10.2016 r.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/Telefon

Skład Zarządu

NGO’S działające w obszarze polityki  społecznej

1.

„Dom Dla Seniora” (fundacja)

Mękarzów 101

29-130 Moskorzew

Prezes Zarządu - Sychowicz Renata
Członek Zarządu – Hajdas Ewa
Członek Zarządu – Borowiecka Marzena

NGO’S działające w pozostałych obszarach

1.

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Regionalne „Chlewice i okolice” w Chlewicach

Chlewice
ul. 16-go Stycznia 32

29-130 Moskorzew

Prezes – Kowalczyk Agnieszka
Zastępca pr. – Sowa-Konarska Anna
Skarbnik – Wojewoda Paulina
Sekretarz – Mucha Teresa

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewicach

Chlewice
ul. 16-go Stycznia 32

29-130 Moskorzew

Prezes – Bryła Zdzisław
Zastępca pr. – Kuleta Norbert
Skarbnik – Kuleta Wacław
Sekretarz – Gasiński Wacław

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Damianach

Damiany 25

29-130 Moskorzew

Prezes – Kosiorkiewicz Marcin
Zastępca pr., Naczelnik – Piotrowski Rafał
Skarbnik – Lipiec Marcin
Sekretarz – Tokarski Zdzisław

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Moskorzewie

Moskorzew 96

29-130 Moskorzew

Prezes – Krzysiek Kazimierz
Zastępca pr. – Herej Leszek
Skarbnik – Ciepły Bogdan
Sekretarz - Kucharczyk Kordian

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwigowie

Jadwigów 13

29-130 Moskorzew

Prezes – Konarski Artur
Zastępca pr., Naczelnik - Urban Marek
Skarbnik – Gaim Andrzej
Sekretarz – Gaim Grzegorz

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubachowach

Lubachowy 31

29-130 Moskorzew

Prezes – Gondarczyk Mirosław
Naczelnik - Rams Jan
Skarbnik – Ćwikliński Jerzy
Sekretarz – Szydłowski Wojciech

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewskiej Woli

Chlewska Wola 46

2-130 Moskorzew

Prezes – Moś Artur
Zastępca pr., Naczelnik – Furmański Sławomir
Skarbnik – Kocela Tomasz
Sekretarz – Dudek Andrzej

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawej-Górze

Tarnawa Góra 24

29-130 Moskorzew

Prezes – Otczyk Radosław
Zastępca pr., Naczelnik – Ligorowski Marcin
Skarbnik – Andraczko Artur
Sekretarz – Malinowski Tomasz

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mękarzowie

Mękarzów 35

29-130 Moskorzew

Prezes – Pustuł Zbigniew
Zastępca pr.- Adamus Krzysztof
Skarbnik – Trela Wojciech
Sekretarz – Malinowski Tomasz

10.

Stowarzyszenie Wędkarskie „KARPIK” w Moskorzewie

Moskorzew 96

29-130 Moskorzew

Prezes – Ptaszek Krzysztof
Zastępca pr. – Kucharczyk Zbigniew
Skarbnik – Jaworski Andrzej
Sekretarz – Krzysiek Sławomir

11.

Stowarzyszenie „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi”

Moskorzew 97

29-130 Moskorzew

Prezes – Rusin Irena
Zastępca pr. – Jaśkiewicz Alicja
Skarbnik – Lizoń Wanda
Sekretarz – Wójcik Witold

12.

Stowarzyszenie Sympatyków Wędkarstwa i Rekreacji „Źródło Białej Nidy”

Moskorzew 20

29-130 Moskorzew

Prezes – Woźnica Mieczysław
Zastępca pr.- Walasek Sławomir
Skarbnik – Walasek Andrzej
Sekretarz – Gawlikowski Michał

13.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych

Moskorzew 42
29-130 Moskorzew

Prezes – Jolanta Gradzińska
Zastępca pr.- Ptaszek Iwona
Skarbnik – Kot Marzena
Sekretarz – Nowak Ewa

14.

Stowarzyszenie „Łuk”

Chlewska Wola 36
29-130 Chlewska Wola

Prezes – Andrzej Waczyński

 

 

 

Wykaz Klubów sportowych z terenu Gminy Moskorzew

Stan na dzień 20.10.2016 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/Telefon

1.

Uczniowski Klub Sportowy "Pilawa" przy Publicznym Gimnazjum w Moskorzewie

Moskorzew

2.

Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Chlewicach

Chlewice

 

 

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2011-03-16 14:05:49 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:51:15.

Zobacz:
 Sprawozdania .  Roczny program współpracy . 
Data wprowadzenia: 2011-03-16 14:05:49
Data modyfikacji: 2017-02-09 10:51:15
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl