Organizacja pożytku publicznego i Stowarzyszenia

Organizacja pożytku publicznego i Stowarzyszenia

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY MOSKORZEW

Stan na dzień 26.10.2017 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/Telefon

Skład Zarządu

 

NGO’S działające w obszarze polityki  społecznej

 

1.

„Dom Dla Seniora” (fundacja)

Mękarzów 101

29-130 Moskorzew

Prezes Zarządu - Sychowicz Renata

Członek Zarządu – Hajdas Agnieszka

Członek Zarządu – Borowiecka Marzena

NGO’S działające w pozostałych obszarach

 

1.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Chlewice i okolice” w Chlewicach

Chlewice
ul. 16-go Stycznia 32

29-130 Moskorzew

Prezes – Kowalczyk Agnieszka

Zastępca pr. – Sowa-Konarska Anna

Skarbnik – Joanna Rak

Sekretarz – Mucha Teresa

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewicach

Chlewice
ul. 16-go Stycznia 32

29-130 Moskorzew

Prezes – Bryła Zdzisław

Zastępca pr. – Kuleta Norbert

Skarbnik –Gasiński Wacław

Sekretarz – Jaworski Krzysztof

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Damianach

Damiany 25

29-130 Moskorzew

Prezes – Cieślik Cezary

Zastępca pr., Naczelnik – Piotrowski Rafał

Skarbnik – Lipiec Krystian

Sekretarz – Tokarski Zdzisław

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Moskorzewie

Moskorzew 96

29-130 Moskorzew

Prezes – Krzysiek Kazimierz

Zastępca pr. – Herej Leszek

Skarbnik – Ciepły Bogdan

Sekretarz -  Kucharczyk Kordian

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwigowie

Jadwigów 13

29-130 Moskorzew

Prezes – Konarski Artur

Zastępca pr., Naczelnik - Urban Marek

Skarbnik – Gaim Andrzej

Sekretarz – Gaim Grzegorz

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubachowach

Lubachowy 31

29-130 Moskorzew

Prezes – Gondarczyk Mirosław

Naczelnik – Kołton Remigiusz

Skarbnik – Ćwikliński Jerzy

Sekretarz – Szydłowski Wojciech

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewskiej Woli

Chlewska Wola 46

2-130 Moskorzew

Prezes – Moś Artur

Zastępca pr., Naczelnik – Furmański Sławomir

Skarbnik – Kocela Tomasz

Sekretarz – Dudek Andrzej

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawej-Górze

Tarnawa Góra 24

29-130 Moskorzew

Prezes – Otczyk Radosław

Zastępca pr., Naczelnik – Ligorowski Marcin

Skarbnik – Andraczko Artur

Sekretarz – Malinowski Tomasz

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mękarzowie

Mękarzów 35

29-130 Moskorzew

Prezes – Pustuł Zbigniew

Zastępca pr.- Adamus Krzysztof

Skarbnik – Trela Wojciech

Sekretarz – Malinowski Tomasz

10.

Stowarzyszenie Wędkarskie „KARPIK” w Moskorzewie

Moskorzew 96

29-130 Moskorzew

Prezes – Ptaszek Krzysztof

Zastępca pr. – Kucharczyk Zbigniew

Skarbnik – Jaworski Andrzej

Sekretarz – Krzysiek Sławomir

11.

Stowarzyszenie „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi”

Moskorzew 97

29-130 Moskorzew

Prezes – Rusin Irena

Zastępca pr. – Jaśkiewicz Alicja

Skarbnik – Lizoń Wanda

Sekretarz – Wójcik Witold

12.

Stowarzyszenie Sympatyków Wędkarstwa i Rekreacji „Źródło Białej Nidy”

Moskorzew 20

29-130 Moskorzew

Prezes – Woźnica Mieczysław

Zastępca pr.- Walasek Sławomir

Skarbnik – Walasek Andrzej

Sekretarz – Gawlikowski Michał

13.

Niezależny  Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

Prezes – Gradzińska Jolanta

Zastępca pr.- Ptaszek Iwona

Skarbnik – Kot Marzena

Sekretarz – Nowak Ewa

14.

Stowarzyszenie „Łuk”

Chlewska Wola 36

29-130 Chlewska Wola

Prezes – Andrzej Waczyński

 

Wykaz Klubów sportowych z terenu Gminy Moskorzew

Stan na dzień 26.10.2017 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/Telefon

1.

Uczniowski Klub Sportowy "Pilawa" przy Publicznym Gimnazjum w Moskorzewie

Moskorzew

2.

Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"
w Chlewicach

Chlewice

 

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2011-03-16 14:05:49 | Data modyfikacji: 2018-01-29 08:26:15.

Zobacz:
 Sprawozdania .  Roczny program współpracy . 
Data wprowadzenia: 2011-03-16 14:05:49
Data modyfikacji: 2018-01-29 08:26:15
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl