Uchwała Nr XXV/119/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-02-13 12:48:29.
 Uchwała Nr XXV/120/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:40:37.
 Załącznik nr 1 - DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:42:46.
 Załącznik nr 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:44:44 | Data modyfikacji: 2013-02-13 14:01:57.
 Załącznik nr 3-8

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:47:27.
 Uchwała Nr XXV/121/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:52:26.
 Uchwała Nr XXV/122/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:54:50.
 Uchwała Nr XXVII/123/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:02:36.
 Uchwała Nr XXVII/124/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:05:56.
 Uchwała Nr XXVII/125/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:09:14.
 Uchwała Nr XXVIII/126/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 kwietnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:36:35 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:38:20.
 Uchwała Nr XXVIII/127/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 kwietnia 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:48:12 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:48:59.
 Uchwała Nr XXIX/128/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie uchylenia uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10.12.2010r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:31:27 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:40:14.
 Uchwała Nr XXIX/129/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:35:06.
 Uchwała Nr XXIX/130/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z wykonania budżetu za 2012 rok.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:38:09.
 Uchwała Nr XXIX/131/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2031

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:48:09 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:13:40.
 Uchwała Nr XXIX/132/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:50:01.
 Uchwała Nr XXIX/133/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.12.2012r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:54:02 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 Uchwała Nr XXIX/134/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu spłaty kredytu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:02:29.
 Uchwała Nr XXIX/135/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu spłaty kredytu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:04:05.
 Uchwała Nr XXIX/136/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:08:11.
 Uchwała Nr. XXX/141/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Wiekiery

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-09 15:23:21.
 Uchwała Nr. XXX/140/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Adamusa

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-09 15:25:14.
 Uchwała Nr. XXX/137/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-09 15:27:20.
 Uchwała Nr. XXX/138/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie zmiany w Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-10 07:31:56.
 Uchwała Nr. XXX/139/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-10 07:36:50.
 Uchwała Nr. XXX/141/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Wiekiery

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-22 12:48:14.
 Uchwała Nr. XXX/143/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2013r w sprawie zmainy Uchwały Nr. XXXI/112/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-06 08:26:30.
 Uchwała Nr. XXXI/142/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-06 08:30:00.

 Uchwała Nr. XXXII/144/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2030

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 12:56:50 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:33:12.

 Wyjaśnienie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:37:37 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:38:52.

 Uchwała Nr. XXXII/145/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 12:58:15.

 Uchwała Nr. XXXII/146/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:00:01.

 Uchwała Nr. XXXII/147/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie zmian uchwały Nr I/5/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 roku w sparwie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:02:21 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.

 Uchwała Nr. XXXII/148/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie skarg radnego Andrzeja Wiekiery na działalność Wójta Gminy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:07:06.

 Uchwała Nr. XXXII/149/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie skargi Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych "Pokonać bariery" w Zielonkach z dnia 17.09.2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:09:54.

 Uchwała Nr. XXXII/150/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z nowym dzierżawcą na okres do dnia 30.06.2016r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:12:52.

 Uchwała Nr. XXXII/151/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:14:55.

 Uchwała Nr. XXXII/152/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2014 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:18:16.

 Uchwała Nr. XXXII/153/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:20:52.

 Uchwała Nr. XXXII/154/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:26:20.
 Uchwała Nr. XXXII/155/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:19:48.
 Uchwała Nr. XXXIV/156/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:22:55.
 Uchwała Nr. XXXII/157/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Moskorzew na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:27:09 | Data modyfikacji: 2014-03-03 15:28:18.
Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:27:09
Data modyfikacji: 2014-03-03 15:28:18
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska