> 2013 r.

2013 r.

 
Uchwała Nr XXV/119/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-02-13 12:48:29.
 
Uchwała Nr XXV/120/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:40:37.
 
Załącznik nr 1 - DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:42:46.
 
Załącznik nr 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:44:44 | Data modyfikacji: 2013-02-13 14:01:57.
 
Załącznik nr 3-8

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:47:27 | Data modyfikacji: 2013-02-13 14:01:57.
 
Uchwała Nr XXV/121/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:52:26 | Data modyfikacji: 2013-02-13 14:01:57.
 
Uchwała Nr XXV/122/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:54:50 | Data modyfikacji: 2013-02-13 14:01:57.
 
Uchwała Nr XXVII/123/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:02:36 | Data modyfikacji: 2013-02-13 14:01:57.
 
Uchwała Nr XXVII/124/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:05:56 | Data modyfikacji: 2013-02-13 14:01:57.
 
Uchwała Nr XXVII/125/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:09:14 | Data modyfikacji: 2013-02-13 14:01:57.
 
Uchwała Nr XXVIII/126/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 kwietnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:36:35 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:38:20.
 
Uchwała Nr XXVIII/127/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 kwietnia 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:48:12 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:48:59.
 
Uchwała Nr XXIX/128/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie uchylenia uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10.12.2010r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:31:27 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:40:14.
 
Uchwała Nr XXIX/129/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:35:06 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:40:14.
 
Uchwała Nr XXIX/130/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z wykonania budżetu za 2012 rok.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:38:09 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:40:14.
 
Uchwała Nr XXIX/131/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2031

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:48:09 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:13:40.
 
Uchwała Nr XXIX/132/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:50:01 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:13:40.
 
Uchwała Nr XXIX/133/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.12.2012r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:54:02 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr XXIX/134/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu spłaty kredytu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:02:29 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr XXIX/135/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu spłaty kredytu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:04:05 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr XXIX/136/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:08:11 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr. XXX/141/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Wiekiery

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-09 15:23:21 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr. XXX/140/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Adamusa

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-09 15:25:14 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr. XXX/137/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-09 15:27:20 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr. XXX/138/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie zmiany w Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-10 07:31:56 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr. XXX/139/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-10 07:36:50 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr. XXX/141/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Wiekiery

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-22 12:48:14 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr. XXX/143/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2013r w sprawie zmainy Uchwały Nr. XXXI/112/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-06 08:26:30 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.
 
Uchwała Nr. XXXI/142/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-06 08:30:00 | Data modyfikacji: 2013-07-03 14:14:50.

 
Uchwała Nr. XXXII/144/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2030

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 12:56:50 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:33:12.

 
Wyjaśnienie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:37:37 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:38:52.

 
Uchwała Nr. XXXII/145/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 12:58:15 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:38:52.

 
Uchwała Nr. XXXII/146/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:00:01 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:38:52.

 
Uchwała Nr. XXXII/147/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie zmian uchwały Nr I/5/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 roku w sparwie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:02:21 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.

 
Uchwała Nr. XXXII/148/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie skarg radnego Andrzeja Wiekiery na działalność Wójta Gminy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:07:06 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.

 
Uchwała Nr. XXXII/149/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie skargi Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych "Pokonać bariery" w Zielonkach z dnia 17.09.2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:09:54 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.

 
Uchwała Nr. XXXII/150/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z nowym dzierżawcą na okres do dnia 30.06.2016r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:12:52 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.

 
Uchwała Nr. XXXII/151/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:14:55 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.

 
Uchwała Nr. XXXII/152/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2014 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:18:16 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.

 
Uchwała Nr. XXXII/153/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:20:52 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.

 
Uchwała Nr. XXXII/154/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:26:20 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.
 
Uchwała Nr. XXXII/155/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:19:48 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.
 
Uchwała Nr. XXXIV/156/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:22:55 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:05:09.
 
Uchwała Nr. XXXII/157/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Moskorzew na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:27:09 | Data modyfikacji: 2014-03-03 15:28:18.
Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:27:09
Data modyfikacji: 2014-03-03 15:28:18
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl