> 2014r

2014r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Moskorzewie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-04-01 13:12:11 | Data modyfikacji: 2014-04-01 13:18:10.
PRZETARG nr 1/2014 - Przebudowa drogi gminnej NR
350037T Jadwigów - Gaje
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:24:18 | Data modyfikacji: 2014-04-07 15:41:53.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:42:38 | Data modyfikacji: 2014-04-07 15:41:53.
 
Załaczniki do SIWZ od 1 do 7

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:46:26 | Data modyfikacji: 2014-04-07 15:41:53.
 
Opis techniczny

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:48:14 | Data modyfikacji: 2014-04-07 15:41:53.
 
Przedmiar robót

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:48:57 | Data modyfikacji: 2014-04-07 15:41:53.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-04-25 13:25:23 | Data modyfikacji: 2014-04-07 15:41:53.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 09:32:25 | Data modyfikacji: 2014-04-07 15:41:53.
 
Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-10-21 15:23:34 | Data modyfikacji: 2014-04-07 15:41:53.
Przetarg 2/2014 - Przebudowa i remont świetlicy
wiejeskiej w miejscowości Tarnawa- Góra
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 15:04:25 | Data modyfikacji: 2014-05-16 15:13:21.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 15:14:56 | Data modyfikacji: 2014-05-16 15:13:21.
 
załączniki do SIWZ od 1 do 7

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 15:16:21 | Data modyfikacji: 2014-05-16 15:17:05.
 
Projekt budowlany

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 15:19:51 | Data modyfikacji: 2014-05-16 15:17:05.
 
Projekt budowlany - branża elektryczna

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 15:26:58 | Data modyfikacji: 2014-05-16 15:17:05.
 
Projekt budowlany - branża sanitarna

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 15:28:43 | Data modyfikacji: 2014-05-16 15:30:20.
 
Przedmiar robót

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 15:31:37 | Data modyfikacji: 2014-05-16 15:30:20.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-23 09:08:40 | Data modyfikacji: 2014-05-16 15:30:20.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-08 13:33:14 | Data modyfikacji: 2014-05-16 15:30:20.
Przetarg 3/2014 - Udzielenie Gminie Moskorzew
kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w
kwocie 2 318 435,80 zł
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:12:21 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:32:11.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:13:12 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:32:11.
 
załaczniki do SIWZ od 1 do 6

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:15:54 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:32:11.
 
załacznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:17:00 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:40:06.
 
Uchwały

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:17:39 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:30:17.
 
Sprawozdania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:34:16 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:35:34.
 
Opinia RIO

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:37:33 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:39:07.
 
Zapytanie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-06-09 10:03:33 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:39:07.
 
Odpowiedź na zapytanie

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-09 10:04:33 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:39:07.
 
załącznik do odpowiedzi

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-06-09 10:06:29 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:39:07.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:45:43 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:39:07.
Przetarg 4/2014 - Udzielenie Gminie Moskorzew
kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w
kwocie 2 318 435,80 zł
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:48:16 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:39:07.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:49:04 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:39:07.
 
załacznik do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:50:46 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:39:07.
 
Uchwały

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:00:36 | Data modyfikacji: 2014-06-18 09:05:09.
 
Sprawozdania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:07:48 | Data modyfikacji: 2014-06-18 09:09:19.
 
Opinia RIO

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:12:29 | Data modyfikacji: 2014-06-18 09:14:39.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-01 11:53:30 | Data modyfikacji: 2014-07-25 15:16:35.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-25 15:19:07 | Data modyfikacji: 2014-07-25 15:16:35.
Przetarg 5/2014 -Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Moskorzew
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-15 15:12:32 | Data modyfikacji: 2014-12-15 15:18:11.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-15 15:19:24 | Data modyfikacji: 2014-12-15 15:22:18.
 
załacznik do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-15 15:23:15 | Data modyfikacji: 2014-12-15 15:22:18.
 
załacznik nr 9 do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-15 15:24:16 | Data modyfikacji: 2014-12-15 15:22:18.
 
załacznik nr 11 do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-15 15:25:15 | Data modyfikacji: 2014-12-15 15:22:18.
 
załacznik nr 10 do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-15 15:30:18 | Data modyfikacji: 2014-12-15 15:22:18.
Przetarg 5/2014 -Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Moskorzew
 
Informacja o uniewaznieniu postepowania

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2014-12-23 15:40:02 | Data modyfikacji: 2014-12-15 15:22:18.
Przetarg 6/2014 -Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Moskorzew
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2014-12-23 16:00:36 | Data modyfikacji: 2014-12-15 15:22:18.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2014-12-23 16:05:02 | Data modyfikacji: 2014-12-23 16:06:33.
 
załączniki od 1 do 8 do SIWZ

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2014-12-23 16:09:48 | Data modyfikacji: 2014-12-23 16:06:33.
 
załączniki 9 do SIWZ

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2014-12-23 16:10:50 | Data modyfikacji: 2014-12-23 16:06:33.
 
załączniki 10 do SIWZ

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2014-12-23 16:12:34 | Data modyfikacji: 2014-12-23 16:13:27.
 
załączniki 11 do SIWZ

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2014-12-23 16:17:29 | Data modyfikacji: 2014-12-23 16:13:27.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 14:36:23 | Data modyfikacji: 2014-12-23 16:13:27.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:03:01 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:07:33.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:03:01
Data modyfikacji: 2015-01-08 11:07:33
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl