> Uchwały podatkowe obowiązujące w 2015r

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2015r

 
Uchwała Nr V/12/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:05:16 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:07:43.
 
Uchwała Nr V/13/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:06:05 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:07:43.
 
Uchwała Nr V/14/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:06:51 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:07:43.
Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:06:51
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl