Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 stycznia 2015r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 13:56:25.
I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-02-04 10:21:08.
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-04-08 08:53:54 | Data modyfikacji: 2015-04-08 08:54:47.
 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 12:19:09 | Data modyfikacji: 2015-04-21 12:20:46.
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 99 w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Moskorzewie

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Okęgowa Komisja Wyborcza w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2015-05-07 09:56:52 | Data modyfikacji: 2015-05-07 10:01:59.
 Uchwała nr 5 z dn. 6.05.2015 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 99 w Moskorzewie

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Okęgowa Komisja Wyborcza w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:04:13.
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 11 maja 2015r.w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Okęgowa Komisja Wyborcza w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2015-05-14 10:14:25 | Data modyfikacji: 2015-05-14 10:18:48.
Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2015 r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 lipca 2015 r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-07-20 12:26:44 | Data modyfikacji: 2015-07-20 12:28:46.
Obwieszczenie z dnia 21 września 2015r.
 Obwieczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 21 września 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-24 13:55:05 | Data modyfikacji: 2015-09-24 13:56:02.
Data wprowadzenia: 2015-09-24 13:55:05
Data modyfikacji: 2015-09-24 13:56:02
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas