Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [Pobierz PDF]

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2015-05-22 11:13:17 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:18:38.
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe [Pobierz PDF]

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:27:07 | Data modyfikacji: 2021-02-16 14:27:55.
Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:27:07
Data modyfikacji: 2021-02-16 14:27:55
Opublikowane przez: Krystian Wójcik