Zarządzenie nr 27/2015
  Zarządzenie nr 27/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:59:54 | Data modyfikacji: 2015-07-13 12:01:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 lipca 2015 r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-07-20 12:37:07.
 Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 21.07.2015

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-07-21 14:47:53.
 Informacja

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-10 11:34:02.
 Zarządzenie nr 33/2015 w srawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 08:51:24.
  Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-08-28 08:47:22 | Data modyfikacji: 2015-08-28 08:48:55.
 Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:16:19.
Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:16:19
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas