Zarządzenie nr 39/2015
 Zarządzenie Nr 39/2015 w spwie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-24 13:45:43 | Data modyfikacji: 2015-09-24 13:47:06.
Obwieszczenie
 Obwieczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 21 września 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-24 13:52:11.
Informacja
 Informacja - Losowanie osób do Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:34:14 | Data modyfikacji: 2015-10-02 14:35:28.
Zarządzenie nr 40/2015
 Zarządzenie nr 40/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli od ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-08 11:34:17 | Data modyfikacji: 2015-10-08 11:34:55.
Zarządzenie nr 41/2015
  Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-08 11:37:13.
Zarządzenie nr 42/2015
 Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-08 11:40:07.
Data wprowadzenia: 2015-10-08 11:40:07
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas