> 2016 r.

2016 r.

 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-29 13:59:58.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:57:31.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-01 14:55:09.
 
Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-07 09:26:21.

Wójt Gminy Moskorzew podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew na lata 2015-2020”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:23:43 | Data modyfikacji: 2016-12-09 13:28:02.

Zobacz:
 2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:23:43
Data modyfikacji: 2016-12-09 13:28:02
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl