Obwieszczenie Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-29 13:59:58.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:57:31.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-01 14:55:09.
 Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-07 09:26:21.

Wójt Gminy Moskorzew podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew na lata 2015-2020”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:23:43 | Data modyfikacji: 2016-12-09 13:28:02.

Zobacz:
 2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:23:43
Data modyfikacji: 2016-12-09 13:28:02
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas