> 2016 r.

2016 r.

Przetarg 1/2016 - Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Moskorzew: NR 350021T odcinka dł.
230 mb., NR 350004T odcinka dł. 260 mb.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Opis techniczny

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:31:26 | Data modyfikacji: 2016-04-15 12:35:37.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert 271.1.1.2016

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-06 14:53:13 | Data modyfikacji: 2016-05-06 14:54:35.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-17 15:21:45 | Data modyfikacji: 2016-05-06 14:54:35.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-31 15:07:18 | Data modyfikacji: 2016-05-06 14:54:35.
Przetarg 2/2016 - Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Damiany Nr 350016T odcinka dł. 1050
mb.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Opis techniczny

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:43:23 | Data modyfikacji: 2016-04-15 12:52:01.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert 271.1.2.2016

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-06 15:16:33 | Data modyfikacji: 2016-05-06 15:17:17.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-19 11:53:22 | Data modyfikacji: 2016-05-06 15:17:17.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-31 15:09:06 | Data modyfikacji: 2016-05-06 15:17:17.
Przetarg 3/2016 - Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Chlewice: ul. Partyzantów NR
350006T odcinka dł. 680 mb., ul. Strażacka NR
350013T odcinka dł. 580 mb., ul. Cicha NR 350027T
odcinka dł. 528 mb.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Opis techniczny

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:01:28 | Data modyfikacji: 2016-04-15 13:04:13.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert 271.1.3.2016

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-06 14:56:02 | Data modyfikacji: 2016-05-06 14:56:38.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-19 11:57:15 | Data modyfikacji: 2016-05-06 14:56:38.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-31 15:09:55 | Data modyfikacji: 2016-05-06 14:56:38.
Przetarg 4/2016 - Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Lubachowy dz. Nr 132 odcinka w km
0+000 - 1+040

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Opis techniczny

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:08:19 | Data modyfikacji: 2016-05-06 14:56:38.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-13 08:13:25 | Data modyfikacji: 2016-05-06 14:56:38.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-05-31 15:10:48 | Data modyfikacji: 2016-05-06 14:56:38.
Przetarg 5/2016 - Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Tarnawa Góra nr 350018T odcinka w
km 0+000 - 0+296

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Opis techniczny

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:09:04 | Data modyfikacji: 2016-07-19 11:43:27.
 
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-07-22 12:01:11 | Data modyfikacji: 2016-07-19 11:43:27.
Przetarg 6/2016 - Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Przybyszów nr 350045T odcinka w km
0+000 - 0+443
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-19 11:50:58 | Data modyfikacji: 2016-07-19 11:43:27.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-19 11:53:25 | Data modyfikacji: 2016-07-19 11:55:47.
 
Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-19 11:54:37 | Data modyfikacji: 2016-07-19 11:55:47.
 
Opis techniczny

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-19 11:56:46 | Data modyfikacji: 2016-07-19 11:55:47.
 
Przedmiar robót

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-19 11:57:38 | Data modyfikacji: 2016-07-19 11:55:47.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-04 13:11:13 | Data modyfikacji: 2016-07-19 11:55:47.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-08-19 08:31:15 | Data modyfikacji: 2016-07-19 11:55:47.
Przetarg 7/2016 - Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Tarnawa Góra nr 350018T odcinka w
km 0+000 - 0+296

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Opis techniczny

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-07-22 14:46:38 | Data modyfikacji: 2016-07-22 14:49:27.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-08 19:53:13 | Data modyfikacji: 2016-07-22 14:49:27.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-08-19 08:33:43 | Data modyfikacji: 2016-07-22 14:49:27.
Przetarg 8/2016 - Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Chlewice ul. Błonie nr 350012T od
km 1+820 - 2+225
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:21:24 | Data modyfikacji: 2016-07-22 14:49:27.
 
Opis techniczny

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:22:56 | Data modyfikacji: 2016-07-22 14:49:27.
 
Przedmiar robót

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:23:41 | Data modyfikacji: 2016-07-22 14:49:27.
 
Przekrój poprzeczny

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:26:03 | Data modyfikacji: 2016-07-22 14:49:27.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:27:05 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:42:35.
 
SST-podbudowa

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:29:12 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:42:35.
 
SST- nawierzchnia z betonu asfaltowego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:30:27 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:42:35.
 
SST-wykonanie poboczy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:32:36 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:42:35.
 
Załącznik nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:34:50 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:42:35.
 
Załącznik nr 2

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:37:50 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:42:35.
 
Załącznik nr 3

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:39:37 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:42:35.
 
Załącznik nr 3a

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:40:39 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:42:35.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-09-29 12:58:35 | Data modyfikacji: 2016-09-29 13:03:07.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-09-29 15:19:50 | Data modyfikacji: 2016-09-29 13:03:07.
 
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-10-13 14:39:39 | Data modyfikacji: 2016-09-29 13:03:07.
Przetarg 9/2016 - Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3b

Załącznik nr 3c

Załącznik nr 4

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Informacja dla wykonawców

Ogłoszenie o zmianie zamówieniu

Zmiana załącznika 2 do SIWZ

Zmaina treści SWIZ

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:44:59 | Data modyfikacji: 2016-11-09 13:29:27.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:31:30 | Data modyfikacji: 2016-11-09 13:29:27.
 
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:34:09 | Data modyfikacji: 2016-11-09 13:29:27.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-27 19:01:35 | Data modyfikacji: 2016-12-27 19:12:33.
Przetarg 10/2016 - Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3b

Załącznik nr 3c

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:17:20 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:22:00.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-30 11:06:02 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:22:00.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:15:45 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:17:25.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-27 19:06:35 | Data modyfikacji: 2016-12-27 19:13:09.
Przetarg 11/2016 - Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3b

Załącznik nr 3c

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-02 12:29:15 | Data modyfikacji: 2016-12-27 19:13:09.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:26:19 | Data modyfikacji: 2016-12-27 19:13:09.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-16 09:11:40 | Data modyfikacji: 2016-12-27 19:13:09.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-12-27 19:10:36 | Data modyfikacji: 2016-12-27 19:14:02.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-12-27 19:10:36
Data modyfikacji: 2016-12-27 19:14:02
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl