> 2016 r.

2016 r.

Ogłoszenie o konkursie 1/2016
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-12 11:31:28.
 
Skład osobowy Komisji Konkursowej

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-20 13:23:49.
 
Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 6/2016 i 7/2016 Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-05-25 12:09:24.
--------------------------------------------------
 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-07-14 13:17:32 | Data modyfikacji: 2016-07-14 13:18:31.
Ogłoszenie o konkursie 2/2016
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-07-14 13:14:20 | Data modyfikacji: 2016-07-14 13:17:21.
 
Skład osobowy Komisji Konkursowej

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-08-05 08:26:50 | Data modyfikacji: 2016-07-14 13:17:21.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-09-02 11:35:51 | Data modyfikacji: 2016-07-14 13:17:21.
--------------------------------------------------
 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-10-21 15:05:43 | Data modyfikacji: 2016-07-14 13:17:21.
Ogłoszenie o konkursie 3/2016

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-10-20 14:11:58 | Data modyfikacji: 2016-10-21 15:04:31.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-17 09:07:46 | Data modyfikacji: 2016-11-17 09:32:41.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-25 09:10:35 | Data modyfikacji: 2016-11-17 09:32:41.
--------------------------------------------------
 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-10-21 15:07:35 | Data modyfikacji: 2016-11-17 09:32:41.
Ogłoszenie o konkursie 4/2016

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-10-21 15:07:00 | Data modyfikacji: 2016-11-17 09:32:41.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:13:29 | Data modyfikacji: 2016-11-17 09:32:41.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:08:05 | Data modyfikacji: 2017-01-13 14:08:53.
Ogłoszenie o konkursie 5/2016
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika USC w Urzędzie Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:58:16 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:04:27.
 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:59:39 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:04:27.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-30 14:51:30 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:04:27.
Ogłoszenie o konkursie 6/2016
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika USC w Urzędzie Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-11-30 15:12:59 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:04:27.
 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-30 15:14:44 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:04:27.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:15:57 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:04:27.
Ogłoszenie o konkursie 7/2016
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika USC w Urzędzie Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:17:28 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:04:27.
 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:18:40 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:04:27.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-01-02 10:38:34 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:04:27.
Data wprowadzenia: 2017-01-02 10:38:34
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl