> Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.

 
Uchwała Nr XIV/58/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 11:03:13 | Data modyfikacji: 2016-02-19 11:03:37.
 
Uchwała Nr XIV/59/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 11:05:10 | Data modyfikacji: 2016-02-19 11:05:28.
 
Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 11:06:25 | Data modyfikacji: 2016-02-19 11:06:46.
 
Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 10:59:48 | Data modyfikacji: 2016-02-19 11:01:56.
Data wprowadzenia: 2016-02-19 10:59:48
Data modyfikacji: 2016-02-19 11:01:56
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl