Postanowienie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 11.02.2016 r. w sprawie nie stwierdzania potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich – kacznik na działkach 1046, 1047, 1048, 1049/4 w miejscowości Chlewice (obręb Kolonia Chlewice), gm. Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-02-18 10:23:50 | Data modyfikacji: 2016-02-18 10:25:15.

Zobacz:
 2016 .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-02-18 10:23:50
Data modyfikacji: 2016-02-18 10:25:15
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska