> Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

INFORMACJA O MIEJSCU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Gminy w Moskorzewie informuje, że miejscem zagospodarowania
przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Moskorzew (zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych (w tym zielonych) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania) jest:

R.I.P.O.K. we Włoszczowie
ul. Przedborska
29-130 Włoszczowa

Zarządzaną przez:

P.G.K. i M. Sp. z o. o. we Włoszczowie
ul. Sienkiewicza 31
29-100 Włoszczowa

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
2) Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

 

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:15:43.
Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:15:43
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl