INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2020 r.


1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2020 rok – 37,41 %
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 2020 rok – 4,93 %
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 
2020 rok -  nie dotyczy.

 

W 2020 roku z terenu Gminy Moskorzew nie odebrano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2019 r.


1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2019 rok – 45,88 %
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 2019 rok – 29,89 %
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 
2019 rok- 100%

 

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2018 r.


1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2018 rok – 36,55%
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 2018 rok – 0,00%
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 
2018 rok- 100%


Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2017 r.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2017 rok – 29 52 %
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
2017 rok – 2,18 %
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
2017 rok- 99,41%

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2016 r.


1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2016 rok – 37,48%
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 2016 rok – 0,00 %

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Z terenu Gminy Moskorzew nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2015 r.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2015 rok – 32,88%
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
2015 rok – 17,11 %
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Z terenu Gminy Moskorzew nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

 

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2014 r.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2014 rok – 50,82 %
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
2014 rok – 19,34 %
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Z terenu Gminy Moskorzew nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

 

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2013 r.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2013 rok – 28,90 %
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
2013 rok – 5,77 %
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Z terenu Gminy Moskorzew nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2012 r.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2012 rok – 1,65 %
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
2012 rok – 1,42%
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Z terenu Gminy Moskorzew nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:23:42 | Data modyfikacji: 2021-04-29 16:25:25.
Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:23:42
Data modyfikacji: 2021-04-29 16:25:25
Opublikowane przez: Krystian Wójcik