> Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2018 r.


1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2018 rok – 36,55%
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 2018 rok – 0,00%
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 
2018 rok- 100%


Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2017 r.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2017 rok – 29 52 %
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
2017 rok – 2,18 %
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
2017 rok- 99,41%

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2016 r.


1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2016 rok – 37,48%
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 2016 rok – 0,00 %

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Z terenu Gminy Moskorzew nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2015 r.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2015 rok – 32,88%
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
2015 rok – 17,11 %
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Z terenu Gminy Moskorzew nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

 

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2014 r.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2014 rok – 50,82 %
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
2014 rok – 19,34 %
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Z terenu Gminy Moskorzew nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

 

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2013 r.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2013 rok – 28,90 %
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
2013 rok – 5,77 %
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Z terenu Gminy Moskorzew nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ GMINĘ MOSKORZEW w 2012 r.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
2012 rok – 1,65 %
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
2012 rok – 1,42%
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Z terenu Gminy Moskorzew nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:23:42 | Data modyfikacji: 2019-06-11 09:05:17.
Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:23:42
Data modyfikacji: 2019-06-11 09:05:17
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl