INFORMACJA O PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK

Urząd Gminy w Moskorzewie informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Gminie Moskorzew to:

„BUCHTA” Lubachowy
Lubachowy 4a
29-130 Moskorzew

Odpady przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy w Moskorzewie (7:30-15:30) po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem urzędu
tel. 34 35 42 003 wew. 32 lub 29.

 

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe może dostarczać następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

1) odpady opakowaniowe z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) zużyte opony do odpowiedniego rozmiaru,

5) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

9) odpady tekstyliów i odzieży.

 

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:20:35 | Data modyfikacji: 2020-12-09 11:51:20.
Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:20:35
Data modyfikacji: 2020-12-09 11:51:20
Opublikowane przez: Krystian Wójcik