> Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

Urząd Gminy w Moskorzewie informuje, że podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) jest:

P.H.U. PAVER
ul. Sienkiewicza 58a
29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 10 37

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się zgodnie
z harmonogramem w terminach, gdy odbierane są odpady wielkogabarytowe (G1, G2).

 

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:21:16.
Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:21:16
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl