> Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2015 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-04-28 14:46:25 | Data modyfikacji: 2016-04-28 15:03:01.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2016 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-04-28 14:52:58 | Data modyfikacji: 2016-04-28 15:03:01.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2016 roku - korekta

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:42:51 | Data modyfikacji: 2016-04-28 15:03:01.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2017 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:24:58 | Data modyfikacji: 2016-04-28 15:03:01.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2017 roku - korekta

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:36:23 | Data modyfikacji: 2016-04-28 15:03:01.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2018 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-04-17 14:30:30 | Data modyfikacji: 2019-04-17 14:30:53.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2018 roku (korekta)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:01:18 | Data modyfikacji: 2019-06-19 15:03:19.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2019 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-04-22 12:28:10 | Data modyfikacji: 2020-04-22 12:33:26.
Data wprowadzenia: 2020-04-22 12:28:10
Data modyfikacji: 2020-04-22 12:33:26
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl