> Roczny program współpracy

Roczny program współpracy

 
Wykaz uchwał Rady Gminu Moskorzew ws. rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pulicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Moskorzew w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Uchwała Nr XI/46/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.


Uchwała Nr XXII/98/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Uchwała Nr. XXXII/154/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok


Uchwała Nr. XXXIV/161/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/154/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r

Uchwała Nr XXXXI/193/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Uchwała Nr XIV/57/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Uchwała Nr XXIII/98/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Uchwała Nr XXX/136/17 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 10 listopada 2017 r. W sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Uchwala Nr II/6/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 r. W sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:59:40 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:25:19.
Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:59:40
Data modyfikacji: 2019-05-27 14:25:19
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl