> 2017 r.

2017 r.

 
Uchwała Nr XXV/109/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:07:55.
 
Uchwała Nr XXV/110/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:10:32.
 
Uchwała Nr XXVI/111/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:00:13 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:41:54.
 
Uchwała Nr XXVI/112/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:21:25 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:03.
 
Uchwała Nr XXVI/113/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/109/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 lutego 2017r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:28:20 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:12.
 
Uchwała Nr XXVI/114/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:31:03 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:20.
 
Uchwała Nr XXVI/115/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moskorzew na 2017 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:37:42 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:27.
 
Uchwała Nr XXVI/116/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:41:47 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:37.
 
Uchwała Nr XXVI/117/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:51:44 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:47.
 
Uchwała Nr XXVI/118/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-31 11:01:08 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:42:56.
 
Uchwała Nr XXVII/119/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2017-04-28 14:37:48 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:41:03.
 
Uchwała Nr XXVII/120/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-28 14:44:32 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:46:06.
 
Uchwała Nr XXVIII/121/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 10:36:26 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:46:06.
 
Uchwała Nr XXVIII/122/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 11:58:42 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:46:06.
 
Uchwała Nr XXVIII/123/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:01:07 | Data modyfikacji: 2017-07-11 12:02:28.
 
Uchwała Nr XXVIII/124/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytulu wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:03:21 | Data modyfikacji: 2017-07-11 12:03:57.
 
Uchwała Nr XXVIII/125/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:05:47 | Data modyfikacji: 2017-07-11 12:03:57.
 
Uchwała Nr XXVIII/126/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wloszczowskiego.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:07:40 | Data modyfikacji: 2017-07-11 12:11:59.
 
Uchwała Nr XXVIII/127/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Moskorzew do Projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:09:31 | Data modyfikacji: 2017-07-11 12:11:59.
 
Uchwała Nr XXIX/128/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:01:58 | Data modyfikacji: 2017-10-16 15:03:38.
 
Uchwała NR XXIX/129/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2017r w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:11:20 | Data modyfikacji: 2017-10-16 15:03:38.

Uchwała Nr XXIX/130/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 06.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/1 15/ 1 7 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdornnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwie

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:08:26 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:11:14.
Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:08:26
Data modyfikacji: 2017-10-17 08:11:14
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl