> 2017 r.

2017 r.

ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2017-04-07 15:00:45.
 
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego - Kielce

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-06-20 08:15:48.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia w części ostatecznej decyzji znak:GKN.IV.6821.1.26.2016

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Starosta Włoszczowski | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:15:21 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:25:50.
Decyzja
 
Decyzja GKN.6821.1.13.2017 w sprawie uchylenia decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.26.2016 z dnia 27.09.2016r

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Starosta Włoszczowski | Data wprowadzenia: 2017-09-22 12:37:20 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:25:50.
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku gr. województwa świętokrzyskiego - Moskorzew od km 165+153 do km 167+565 strona lewa w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku gr. województwa świętokrzyskiego - Moskorzew w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:57:33 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:25:50.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew – Ślęcin w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 15:08:51 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:25:50.
Data wprowadzenia: 2017-10-09 15:08:51
Autor: Wojewoda Świętokrzyski
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl