> 2017 r.

2017 r.

ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2017-04-07 15:00:45.
 
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego - Kielce

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-06-20 08:15:48.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia w części ostatecznej decyzji znak:GKN.IV.6821.1.26.2016

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Starosta Włoszczowski | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:15:21 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:25:50.
Decyzja
 
Decyzja GKN.6821.1.13.2017 w sprawie uchylenia decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.26.2016 z dnia 27.09.2016r

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Starosta Włoszczowski | Data wprowadzenia: 2017-09-22 12:37:20 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:25:50.
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku gr. województwa świętokrzyskiego - Moskorzew od km 165+153 do km 167+565 strona lewa w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku gr. województwa świętokrzyskiego - Moskorzew w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:57:33 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:25:50.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew – Ślęcin w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 15:08:51 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:25:50.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.07.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 20.09.2017r., znak: CK-DK78-MOS-416/2017, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, w dniu 22.11.2017r. została wydana decyzja Nr 20/17, znak: SPN.III.7820.1.22.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:26:30 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:25:50.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.07.2017r., uzupełniony pismami z dnia 01.09.2017r., z dnia 21.09.2017r. oraz z dnia 23.11.2017r., pisma bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, w dniu 24.11.2017r. została wydana decyzja Nr 22/17, znak: SPN.III.7820.1.21.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:29:17 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:25:50.
Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:29:17
Autor: Wojewoda Świętokrzyski
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl