> 2017 r.

2017 r.

Przetarg 1/2017 - „Przebudowa drogi gminnej nr
350032T w miejscowości Chlewice ul. Górna w km
0+000 - 0+980" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty
budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny

Przedmiot robót

Przekrój poprzeczny

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-03-03 15:23:15 | Data modyfikacji: 2017-03-03 15:24:13.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-03-20 13:50:55 | Data modyfikacji: 2017-03-03 15:24:13.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:09:42 | Data modyfikacji: 2017-03-03 15:24:13.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-04-05 08:40:29 | Data modyfikacji: 2017-03-03 15:24:13.
Przetarg 2/2017 - „Przebudowa drogi gminnej nr
350019T w miejscowości Przybyszów w km 0+000 -
0+446" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny

Przedmiar robót

Przekrój poprzeczny

SWIZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

SST- nawierzchnia

SST-podbudowa

SST- pobocze

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-03-08 11:22:51 | Data modyfikacji: 2017-03-03 15:24:13.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-03-24 13:42:43 | Data modyfikacji: 2017-03-03 15:24:13.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-04-28 15:34:11 | Data modyfikacji: 2017-04-28 15:35:16.
Przetarg 3/2017 - „Przebudowa drogi gminnej nr
350019T w miejscowości Przybyszów w km 0+000 -
0+446" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny

Przedmiar robót

Przekrój poprzeczny

SWIZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

SST- nawierzchnia

SST-podbudowa

SST- pobocze

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-03-24 14:58:53 | Data modyfikacji: 2017-04-28 15:35:16.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-04-10 12:42:45 | Data modyfikacji: 2017-04-28 15:35:16.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-04-18 14:33:04 | Data modyfikacji: 2017-04-28 15:35:16.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-04-26 10:36:37 | Data modyfikacji: 2017-04-28 15:35:16.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-04-26 10:36:37
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl