> 2018 r.

2018 r.

 
1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-01-02 11:17:24 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:48.
 
2. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2018-01-06 12:07:48 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:46.
 
3. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:54:36 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:44.
 
4. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-03-16 10:27:23 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:41.
 
5. OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia dnia 20-03-2018 znak: SPN.III.7820.1.35.20l7

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:21:04 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:38.
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 11:05:32 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:35.
 
7. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2018-05-09 15:12:12 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:33.
 
8. Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:54:56 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:30.
 
9. Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:57:59 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:28.
 
UWAGA PRÓBA OSZUSTWA

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:37:15 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:26.
UWAGA
 
Informacja dla mieszkańców

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:59:28 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:26.
 
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:50:49 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:26.
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:04:42 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:54:26.
Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:04:42
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl