> 2018 r.

2018 r.

Kandydaci na Urzędnika Wyborczego
 
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego. Objaśnienie. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:02:44.
Ogłoszenie o konkursie 1/2018

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew - ds. obronnych, OC i p.poż

Kwestionariusz osobowy

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-03-14 15:12:20 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:16:41.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:16:23 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:16:41.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:29:30 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:30:15.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych w Chlewicach
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:02:14 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:20:25 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego
- GOPS Moskorzew

Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego księgowego

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:48:53 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
 
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej odbytego w dniu 24.09.2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-24 12:07:22 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:03:55.
 
Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-10-01 08:56:51 | Data modyfikacji: 2018-10-18 13:44:46.
Nabór na stanowisko głównego księgowego w
wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w
Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach
 
ZARZĄDZENIE Nr1/2018 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w MOSKORZEWIE z siedzibą w Chlewicach z dnia 25 wrzesień 2018 roku. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:43:26 | Data modyfikacji: 2018-10-18 13:44:46.
 
Warunki zatrudnienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:53:56 | Data modyfikacji: 2018-10-18 13:44:46.
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-10-18 13:43:04 | Data modyfikacji: 2018-10-18 13:44:46.
Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego
w wymiarze 1/8 etatu w WCK-T w Moskorzewie

Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie Nr 1/2018

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Dyrektor WCK-T | Data wprowadzenia: 2018-10-10 07:40:42 | Data modyfikacji: 2018-10-10 07:43:58.
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:22:40 | Data modyfikacji: 2018-10-29 15:24:01.
Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:22:40
Data modyfikacji: 2018-10-29 15:24:01
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl