> 2018 r.

2018 r.

Kandydaci na Urzędnika Wyborczego
 
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego. Objaśnienie. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:02:44.
Ogłoszenie o konkursie 1/2018

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew - ds. obronnych, OC i p.poż

Kwestionariusz osobowy

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-03-14 15:12:20 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:16:41.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:16:23 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:16:41.
Ogłoszenie o konkursie 2/2018
 
Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:02:14 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:56:07.
Ogłoszenie o konkursie 3/2018

Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego - GOPS Moskorzew

Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego księgowego

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:48:53 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:56:12.
 
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej odbytego w dniu 24.09.2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-24 12:07:22 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:56:12.
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Lidia Szymkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-10-01 08:56:51 | Data modyfikacji: 2019-12-31 15:00:29.
Ogłoszenie o konkursie 4/2018
 
ZARZĄDZENIE Nr1/2018 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w MOSKORZEWIE z siedzibą w Chlewicach z dnia 25 wrzesień 2018 roku. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:43:26 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:56:20.
 
Warunki zatrudnienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:53:56 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:56:20.
Ogłoszenie o konkursie 5/2018

Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu W WCK-T w Moskorzewie

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Dyrektor WCK-T | Data wprowadzenia: 2018-10-10 07:40:42 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:56:27.
Ogłoszenie o konkursie 6/2018
 
Ogłoszenie konkursu na stanowisko głownego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z s. w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-11-16 18:43:32 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:57:27.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2018-11-29 15:11:20 | Data modyfikacji: 2018-11-29 15:12:17.
Ogłoszenie o konkursie 7/2018

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze W Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz Gminy Moskorzew.

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:29:08 | Data modyfikacji: 2018-12-19 15:29:51.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-19 15:28:35 | Data modyfikacji: 2018-12-19 15:29:18.
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-01-07 15:14:32 | Data modyfikacji: 2019-08-26 08:47:24.
Data wprowadzenia: 2019-01-07 15:14:32
Data modyfikacji: 2019-08-26 08:47:24
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl