> 2018 r.

2018 r.

 
Uchwała Nr XXXII/149/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. W sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:47:56 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:25.
 
Uchwała nr XXXII/150/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018r W sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-27 08:03:50 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:29.
 
Uchwała Nr XXXII/151/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/134/ 17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:14:59 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:35.
 
UCHWAŁA Nr XXXII/152/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:08:51 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:39.
 
Uchwała Nr XXXII/153/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:29:34 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:46.
 
Uchwała Nr XXXII/154/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19.03.2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-03-26 13:33:44 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:52.
 
Uchwała Nr XXXII/155//2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-26 13:13:01 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:56.
 
Uchwała Nr XXXII/156/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Moskorzew na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-26 13:02:35 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:53:02.
 
Uchwała Nr XXXIII/157/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:47:08 | Data modyfikacji: 2018-05-02 10:49:52.
 
Uchwała nr XXXIII/158/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:52:40 | Data modyfikacji: 2018-05-02 10:52:53.
 
Uchwała Nr XXXIII/159/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, ustalenia przebiegu drogi gminnej oraz uchylenia Uchwały Nr XXXII/152/ 18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:55:03 | Data modyfikacji: 2018-05-02 10:52:53.
 
Uchwała Nr XXXIII/160/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:57:44 | Data modyfikacji: 2018-05-02 10:58:40.
 
Uchwała nr XXXIII/161/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew do zbadania skargi na działania Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:03:55 | Data modyfikacji: 2018-05-02 11:04:32.
 
Uchwała Nr XXXIV/162/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. W sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 07:53:22 | Data modyfikacji: 2018-07-10 08:12:00.
 
Uchwała Nr XXXIV/163/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 08:34:13 | Data modyfikacji: 2018-07-10 08:34:44.
 
Uchwała Nr XXXIV/164/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:21:51 | Data modyfikacji: 2018-07-10 12:23:01.
 
Uchwała Nr XXXIV/165/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:24:32 | Data modyfikacji: 2018-07-10 12:23:01.
 
Uchwała Nr XXXIV/166/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:36:34 | Data modyfikacji: 2018-07-10 12:23:01.
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/167/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie skargi mieszkańców wsi Mękarzów na działania Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:38:30 | Data modyfikacji: 2018-07-10 12:23:01.
 
Uchwała Nr XXXIV/168/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:44:45 | Data modyfikacji: 2018-07-10 12:45:17.
 
Uchwała Nr XXXIV/169/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnych z członkostwa W Komisji Budżetu i Finansów

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:48:30 | Data modyfikacji: 2018-07-10 12:45:17.
 
Uchwała Nr XXXIV/170/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 13:06:32 | Data modyfikacji: 2018-07-10 13:11:05.
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/171/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 13:09:27 | Data modyfikacji: 2018-07-10 13:11:05.
 
Uchwała Nr XXXVI/172/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 12:11:14 | Data modyfikacji: 2018-09-11 12:13:06.
 
Uchwała Nr XXXVI/173/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 12:25:17 | Data modyfikacji: 2018-09-11 12:25:31.
 
Uchwała Nr XXXVI/174/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 6 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 12:40:44 | Data modyfikacji: 2018-09-11 12:25:31.
 
Uchwała Nr XXXVI/175/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 13:08:45 | Data modyfikacji: 2018-09-11 12:25:31.
 
Uchwała Nr XXXVI/176/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Moskorzew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 13:16:48 | Data modyfikacji: 2018-09-11 12:25:31.
 
Uchwała Nr XXXVI/177/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 13:21:42 | Data modyfikacji: 2018-09-11 12:25:31.
 
Uchwała Nr XXXVI/178/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 15:03:44 | Data modyfikacji: 2018-09-11 12:25:31.
 
Uchwała Nr XXXVII/179/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-23 11:35:36 | Data modyfikacji: 2018-10-23 11:35:52.
 
Uchwała Nr XXXVII/180/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:12:17 | Data modyfikacji: 2018-10-23 12:12:28.
 
Uchwała Nr XXXVII/181/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:20:30 | Data modyfikacji: 2018-10-23 12:12:28.
 
Uchwała Nr XXXVII/182/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:31:55 | Data modyfikacji: 2018-10-23 12:32:49.
Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:31:55
Data modyfikacji: 2018-10-23 12:32:49
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl