Uchwała Nr XXXII/149/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. W sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:47:56 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:25.
 Uchwała nr XXXII/150/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018r W sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-27 08:03:50 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:29.
 Uchwała Nr XXXII/151/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/134/ 17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:14:59 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:35.
 UCHWAŁA Nr XXXII/152/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:08:51 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:39.
 Uchwała Nr XXXII/153/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:29:34 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:46.
 Uchwała Nr XXXII/154/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19.03.2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-03-26 13:33:44 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:52.
 Uchwała Nr XXXII/155//2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-26 13:13:01 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:52:56.
 Uchwała Nr XXXII/156/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Moskorzew na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-26 13:02:35 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:53:02.
 Uchwała Nr XXXIII/157/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:47:08 | Data modyfikacji: 2018-05-02 10:49:52.
 Uchwała nr XXXIII/158/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:52:40 | Data modyfikacji: 2018-05-02 10:52:53.
 Uchwała Nr XXXIII/159/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, ustalenia przebiegu drogi gminnej oraz uchylenia Uchwały Nr XXXII/152/ 18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:55:03.
 Uchwała Nr XXXIII/160/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:57:44 | Data modyfikacji: 2018-05-02 10:58:40.
 Uchwała nr XXXIII/161/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew do zbadania skargi na działania Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:03:55 | Data modyfikacji: 2018-05-02 11:04:32.
 Uchwała Nr XXXIV/162/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. W sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 07:53:22 | Data modyfikacji: 2018-07-10 08:12:00.
 Uchwała Nr XXXIV/163/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 08:34:13 | Data modyfikacji: 2018-07-10 08:34:44.
 Uchwała Nr XXXIV/164/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:21:51 | Data modyfikacji: 2018-07-10 12:23:01.
 Uchwała Nr XXXIV/165/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:24:32.
 Uchwała Nr XXXIV/166/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:36:34.
 UCHWAŁA Nr XXXIV/167/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie skargi mieszkańców wsi Mękarzów na działania Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:38:30.
 Uchwała Nr XXXIV/168/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:44:45 | Data modyfikacji: 2018-07-10 12:45:17.
 Uchwała Nr XXXIV/169/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnych z członkostwa W Komisji Budżetu i Finansów

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:48:30.
 Uchwała Nr XXXIV/170/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 13:06:32 | Data modyfikacji: 2018-07-10 13:11:05.
 UCHWAŁA Nr XXXIV/171/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-10 13:09:27.
 Uchwała Nr XXXVI/172/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 12:11:14 | Data modyfikacji: 2018-09-11 12:13:06.
 Uchwała Nr XXXVI/173/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 12:25:17 | Data modyfikacji: 2018-09-11 12:25:31.
 Uchwała Nr XXXVI/174/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 6 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 12:40:44.
 Uchwała Nr XXXVI/175/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 13:08:45.
 Uchwała Nr XXXVI/176/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Moskorzew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 13:16:48.
 Uchwała Nr XXXVI/177/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 13:21:42.
 Uchwała Nr XXXVI/178/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przedowniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-11 15:03:44.
 Uchwała Nr XXXVII/179/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-23 11:35:36 | Data modyfikacji: 2018-10-23 11:35:52.
 Uchwała Nr XXXVII/180/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:12:17 | Data modyfikacji: 2018-10-23 12:12:28.
 Uchwała Nr XXXVII/181/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:20:30.
 Uchwała Nr XXXVII/182/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:31:55 | Data modyfikacji: 2018-10-23 12:32:49.
 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:05:37.
 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:08:51 | Data modyfikacji: 2018-11-27 08:09:35.
 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:10:34.
 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:10:52 | Data modyfikacji: 2018-12-05 12:11:22.
 Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:20:52 | Data modyfikacji: 2018-12-05 12:26:07.
 Uchwała Nr II/6/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 29 listopada 2018 r. W sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:35:06.
 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:40:13.
 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:46:26.
 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wybrania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:49:21 | Data modyfikacji: 2018-12-05 12:51:10.
 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:07:32.
 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:11:28.
 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-18 09:12:26 | Data modyfikacji: 2018-12-18 09:15:06.
 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-18 09:30:04 | Data modyfikacji: 2018-12-18 09:31:00.
 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Gminy ds. opracowania Statutu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-18 09:37:45.
 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-18 09:39:26.
 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-18 10:04:41 | Data modyfikacji: 2018-12-18 10:08:01.
 Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-18 10:15:56.
 Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-08 07:54:58 | Data modyfikacji: 2019-01-08 09:34:43.
 Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:52:06 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:53:46.
 Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2019 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:08:32 | Data modyfikacji: 2019-01-08 09:15:28.
 Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:21:34.
Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:21:34
Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik