> 2018 r.

2018 r.

Przetarg nr 1/2018: Gmina Moskorzew: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Chebdzie nr 350011T
odcinka w km 0+000-0+970

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny

Przedmiar robót

SST - Nawierzchnia - Chebdzie 350011T

SST - Podbudowa - Chebdzie 350011T

SST - Wykonanie poboczy - Chebdzie 350011T

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-04-17 12:54:01 | Data modyfikacji: 2018-04-17 12:59:41.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:57:51 | Data modyfikacji: 2018-05-07 14:59:39.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:22:37 | Data modyfikacji: 2018-05-07 14:59:39.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:11:25 | Data modyfikacji: 2018-05-07 14:59:39.
Przetarg nr 2/2018: Gmina Moskorzew: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Chebdzie nr 350025T
odcinka w km 1+077-2+077 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny - Chebdzie 350025T

Przedmiar robót

SIWZ

SST - Nawierzchnia - Chebdzie 350025T

SST - Podbudowa - Chebdzie 350025T

SST - Wykonanie poboczy - Chebdzie 350025T

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-04-23 13:59:53 | Data modyfikacji: 2018-04-23 15:12:33.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-08 12:53:04 | Data modyfikacji: 2018-05-08 12:54:08.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-18 10:37:58 | Data modyfikacji: 2018-05-08 12:54:08.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:12:28 | Data modyfikacji: 2018-05-08 12:54:08.
Przetarg nr 3/2018: Gmina Moskorzew: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Tarnawa-Góra nr
350044T odcinka w km 0+000-1+170

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny

Przedmiar robót

SST - Nawierzchnia - Tarnawa-Góra 350044T

SST - Podbudowa - Tarnaw-Góra 350044T

SST - Wykonanie poboczy - Tarnawa-Góra 350044T

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-04-27 12:06:45 | Data modyfikacji: 2018-04-27 12:18:14.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:26:06 | Data modyfikacji: 2018-04-27 12:18:14.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:58:10 | Data modyfikacji: 2018-04-27 12:18:14.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:58:10
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl