> 2018 r.

2018 r.

Przetarg nr 1/2018: Gmina Moskorzew: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Chebdzie nr 350011T
odcinka w km 0+000-0+970

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny

Przedmiar robót

SST - Nawierzchnia - Chebdzie 350011T

SST - Podbudowa - Chebdzie 350011T

SST - Wykonanie poboczy - Chebdzie 350011T

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-04-17 12:54:01 | Data modyfikacji: 2018-04-17 12:59:41.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:57:51 | Data modyfikacji: 2018-05-07 14:59:39.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:22:37 | Data modyfikacji: 2018-05-07 14:59:39.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:11:25 | Data modyfikacji: 2018-05-07 14:59:39.
Przetarg nr 2/2018: Gmina Moskorzew: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Chebdzie nr 350025T
odcinka w km 1+077-2+077 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny - Chebdzie 350025T

Przedmiar robót

SIWZ

SST - Nawierzchnia - Chebdzie 350025T

SST - Podbudowa - Chebdzie 350025T

SST - Wykonanie poboczy - Chebdzie 350025T

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-04-23 13:59:53 | Data modyfikacji: 2018-04-23 15:12:33.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-08 12:53:04 | Data modyfikacji: 2018-05-08 12:54:08.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-18 10:37:58 | Data modyfikacji: 2018-05-08 12:54:08.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:12:28 | Data modyfikacji: 2018-05-08 12:54:08.
Przetarg nr 3/2018: Gmina Moskorzew: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Tarnawa-Góra nr
350044T odcinka w km 0+000-1+170

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny

Przedmiar robót

SST - Nawierzchnia - Tarnawa-Góra 350044T

SST - Podbudowa - Tarnaw-Góra 350044T

SST - Wykonanie poboczy - Tarnawa-Góra 350044T

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-04-27 12:06:45 | Data modyfikacji: 2018-04-27 12:18:14.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:26:06 | Data modyfikacji: 2018-04-27 12:18:14.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:58:10 | Data modyfikacji: 2018-04-27 12:18:14.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:32:20 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:33:47.
Przetarg nr 4/2018: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Mękarzów: nr 350004T odcinka w km
6+255-6+491 , nr 350008T odcinka w km 0+000- 1+216

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny - Mękarzów 350004T

Opis Techniczny - Mękarzów 350008T.

Przedmiar robót 1

Przedmiar robót 2

SIWZ

SST - Nawierzchnia - Mękarzów 350004T

SST - Nawierzchnia - Mękarzów 350008T

SST - Podbudowa - Mękarzów 350004T

SST - Podbudowa - Mękarzów 350008T

SST - Wykonanie poboczy - Mękarzów 350004T

SST - Wykonanie poboczy - Mękarzów 350008T

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RODO

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-29 12:47:21 | Data modyfikacji: 2018-05-29 12:58:49.

Zmiana załącznika do SIWZ

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-04 12:33:22 | Data modyfikacji: 2018-06-04 12:55:23.

Wyjaśnienia do SIWZ

Orientacyjny szkic terenowy dla zad. nr 1

orientacyjny szkic terenowy dla zad. nr 2

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-06-11 16:24:24 | Data modyfikacji: 2018-06-11 16:28:16.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:06:55 | Data modyfikacji: 2018-06-11 16:28:16.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-20 11:47:56 | Data modyfikacji: 2018-06-11 16:28:16.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-06-27 11:42:18 | Data modyfikacji: 2018-06-11 16:28:16.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewska
Wola nr 350039T odcinka w km 0+000-0+775

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny

Przedmiar robót

SIWZ

SST - Nawierzchnia

SST - Pobocza

SST - Podbudowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-04 12:44:54 | Data modyfikacji: 2018-06-11 16:28:16.

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-06-19 13:53:45 | Data modyfikacji: 2018-06-11 16:28:16.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:18:49 | Data modyfikacji: 2018-06-11 16:28:16.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:24:55 | Data modyfikacji: 2018-06-11 16:28:16.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:24:55
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl