Uchwała Nr 143 /2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2019 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:36:59.
 Uchwała Nr 144 / 2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moskorzew na 2019 rok i lata następne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:38:46.
 Wystąpienie pokontrolne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:54:17 | Data modyfikacji: 2019-06-07 14:54:32.
 Wystąpienie pokontrolne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-05-07 09:45:54.
Data wprowadzenia: 2020-05-07 09:45:54
Opublikowane przez: Krystian Wójcik