> 2019 r.

2019 r.

Zarządzenie Nr 1/2019
 
Zarządzenie w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2019 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:56:46 | Data modyfikacji: 2019-01-07 14:57:47.
Zarządzenie Nr 2/2019
 
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-16 09:53:52 | Data modyfikacji: 2019-01-16 10:17:41.
Zarządzenie Nr 3/2019
 
Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-16 12:30:48 | Data modyfikacji: 2019-01-16 10:17:41.
Zarządzenie Nr 4/2019
 
Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:56:42 | Data modyfikacji: 2019-01-18 13:31:03.
Zarządzenie Nr 5/2019
 
Zarządzenie w sprawie: zasad zabezpieczenia budynku, zasad postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-21 10:04:22 | Data modyfikacji: 2019-01-21 10:49:25.
Data wprowadzenia: 2019-01-21 10:04:22
Data modyfikacji: 2019-01-21 10:49:25
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl