> 2019 r.

2019 r.

1. Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości w miejscoowści Chlewska Wola

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:51:49 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:42:27.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-01 12:07:39 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:42:27.
2. Rozeznanie cenowe: sporządzenie ekspertyzy
budowlanej stanu technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o funkcji socjalnej usytuowanego
na działce nr ewid. 11/29 położonej w
miejscowości Moskorzew

Rozeznanie cenowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-15 14:42:39 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:46:02.
 
Wyjaśnienie do rozeznania cenowego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 14:50:23 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:46:02.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-01 14:57:50 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:46:02.
3. Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Moskorzew wraz z
nadzorem autorskim

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz usług

Załącznik Nr 3: Wykaz osób

Załącznik Nr 4: Powiązania kapitałowe

Załącznik Nr 5: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 14:36:04 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:46:02.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr
GKZ.271.2.1.2019

Odpowiedź na pismo

Załącznik 1: Aneks Audytu ZPO Chlewice

Załącznik 2: Aneks Audytu ZPO Moskorzew

Załącznik 3: Audyt ZPO Chlewice

Załącznik 3: Audyt ZPO Moskorzew

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:00:49 | Data modyfikacji: 2019-02-25 14:08:35.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr
GKZ.271.2.1.2019 (2)
 
Odpowiedź na pismo

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-25 20:17:39 | Data modyfikacji: 2019-02-25 14:08:35.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:18:01 | Data modyfikacji: 2019-02-25 14:08:35.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-04 14:24:06 | Data modyfikacji: 2019-02-25 14:08:35.
4. Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Moskorzew wraz z
nadzorem autorskim

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowe

Załącznik nr 2: wykaz usług

Załącznik nr 3: wykaz osób

Załącznik nr 4: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5: projekt umowy

Audyt ZPO Chlewice

Audyt ZPO Moskorzew

Aneks audytu ZPO Chlewice

Aneks audytu ZPO Moskorzew

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:17:52 | Data modyfikacji: 2019-03-04 15:18:08.
 
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr GKZ.271.2.1.2019

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-08 15:16:21 | Data modyfikacji: 2019-03-04 15:18:08.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-12 14:59:18 | Data modyfikacji: 2019-03-12 14:59:28.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-14 10:56:32 | Data modyfikacji: 2019-03-12 14:59:28.
5. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie
brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:34:12 | Data modyfikacji: 2019-03-12 14:59:28.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:15:33 | Data modyfikacji: 2019-03-12 14:59:28.
Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa drogowego
dolomitowego na remont dróg gminnych w 2019 r. na
terenie Gminy Moskorzew

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3: projekt umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-26 13:47:56 | Data modyfikacji: 2019-03-12 14:59:28.

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-04-26 13:47:56
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl