Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 12:42:48.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:55:36 | Data modyfikacji: 2019-01-22 12:56:43.
 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-18 09:42:11.
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:50:58 | Data modyfikacji: 2019-04-16 09:54:22.
Ogłoszenie [Wybory do PE 2019]

Zgłoszenia kandydatur na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 należy składać w Urzędzie Gminy w Moskorzewie. Urzędnik wyborczy Gminy Moskorzew- Paulina Wójcik w dniach 25-26.04.2019 będzie pełniła dyżur w godzinach 14.30-15.30 w Urzędzie Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew, pokój 12.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-04-24 08:36:43 | Data modyfikacji: 2019-04-24 08:39:08.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:59:50 | Data modyfikacji: 2019-05-17 09:02:22.
 Ogłoszenie: wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2018 roku ulg w kwocie przewyższającej 500,00 zł.:

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-24 13:16:16 | Data modyfikacji: 2019-05-24 13:18:02.
 Obwieszczenie ministra inwestycji i rozwoju

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Minister inwestycji i rozwoju | Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:38:08.
Zarządzenie nr 43/2019
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisk atmosferyczne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-24 11:54:00.
 Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:15:23.
Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:15:23
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik