> 2019 r.

2019 r.

Ogłoszenie o konkursie 1/2019

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2019-02-06 12:19:21.
Ogłoszenie o konkursie 2/2019

Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz Osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:12:39 | Data modyfikacji: 2019-02-14 10:16:28.
 
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie: powołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-17 11:00:31 | Data modyfikacji: 2019-04-17 11:05:22.
Ogłoszenie o konkursie 3/2019

Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:06:38 | Data modyfikacji: 2019-02-20 13:09:58.
Ogłoszenie o konkursie 4/2019

Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie / Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie | Data wprowadzenia: 2019-03-15 19:03:02 | Data modyfikacji: 2019-02-20 13:09:58.
Ogłoszenie o konkursie 5/2019

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 15:05:09 | Data modyfikacji: 2019-02-20 13:09:58.
Ogłoszenie o konkursie 6/2019

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora GOK w Moskorzewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-10 19:43:48 | Data modyfikacji: 2019-02-20 13:09:58.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:29:11 | Data modyfikacji: 2019-02-20 13:09:58.
Ogłoszenie o konkursie 7/2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz gminy Moskorzew

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-23 09:56:25 | Data modyfikacji: 2019-07-23 10:50:40.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:48:41 | Data modyfikacji: 2019-07-23 10:50:40.
Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:48:41
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl