> 2019 r.

2019 r.

Przetarg 11/2019: Odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Moskorzew

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 3c do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:56:47 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:12:12.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Protokół z otwarcia ofert | Data wprowadzenia: 2019-12-30 08:50:07 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:12:17.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-01-03 15:30:52 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:12:25.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-01-13 14:02:40 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:12:31.
 
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-10 15:37:22 | Data modyfikacji: 2020-02-10 15:41:08.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:41:11 | Data modyfikacji: 2020-02-10 15:41:08.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-03-03 14:28:07 | Data modyfikacji: 2020-03-03 14:28:17.
Przetarg 10/2019: Odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Moskorzew

Ogłoszenie o zamowieniu

Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 3c do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-06 15:35:40 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:11:54.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-16 13:49:45 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:11:59.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-16 13:51:06 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:12:07.
Przetarg nr 9/2019: Przebudowa dróg gminnych: nr
350026 T w miejscowości Moskorzew, odcinek o dł.
1000 mb, nr 350047 T w miejscowości Damiany,
odcinek o dł. 580 mb

Ogłoszenie o zamowieniu

Opis Techniczny - Damiany droga Nr 350047T

Opis Techniczny - Moskorzew droga Nr 350026T

Przedmiar robót: Damiany droga Nr 350047T

Przedmiar robót: Moskorzew droga Nr 350026T

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-11-26 16:28:24 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:11:30.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-12-11 13:12:03 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:11:36.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-12-13 14:16:23 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:11:41.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-23 08:07:46 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:11:48.
Przetarg nr 8/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Chlewice nr 350007T odcinka w km
0+000 – 0+750

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Techniczny

Przedmiar robót

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:41:16 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:11:04.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-11-15 14:20:41 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:11:10.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-11-21 12:39:54 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:11:16.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:34:04 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:11:21.
Przetarg nr 7/2019: Remont drogi gminnej nr
350012T w miejscowości Chlewice, ul. Błonie,
odcinka dł. 1250 mb.

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Techniczny

Przedmiar robót

SIWZ

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Zalacznik nr 3 do SIWZ

Zalacznik nr 3a do SIWZ

Zalacznik nr 4 do SIWZ

Zalacznik nr 5 do SIWZ

Zalacznik nr 6 do SIWZ

Zalacznik nr 7 do SIWZ

Zalacznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-09-20 15:08:00 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:10:27.
 
Zmiana treści SIWZ

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-09-30 12:58:42 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:10:33.
 
Przedmiar robót- korekta

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-09-30 13:02:43 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:19:25.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:40:42 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:21:35.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-10-10 13:48:09 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:22:49.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:40:02 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:26:08.
Przetarg nr 6/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Moskorzew nr 350021T odcinka w km
0+000 – 0+305

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Techniczny

Przedmiary robót

SIWZ

SST - Nawierzchnie- Moskorzew

SST - Podbudowa - Moskorzew

SST - Wykonanie poboczy -Moskorzew

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:27:38 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:52:59.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:26:01 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:10:10.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-11 20:29:29 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:10:16.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:40:33 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:10:21.
Przetarg nr 5/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Dalekie dz. nr 114 odcinka w km
0+000 – 1+000

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Techniczny

Przedmiar robót

SIWZ

SST - Nawierzchnie - Dalekie dz.nr 114

SST - Podbudowy - Dalekie dz. nr 114

SST - Wykonanie poboczy - Dalekie dz. nr 114

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-05-21 15:29:50 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:52:35.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-06 08:21:19 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:52:42.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-06-11 20:27:48 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:52:47.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:44:59 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:52:53.
Przetarg nr 4/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Dalekie dz. nr 114 odcinka w km
0+000 – 1+1000

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis techniczny

Przedmiary robót

SIWZ

SST - Nawierzchnie - Dalekie dz.nr 114

SST - Podbudowy - Dalekie dz. nr 114

SST - Wykonanie poboczy - Dalekie dz. nr 114

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-05-20 14:42:32 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:49:35.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-05-21 10:16:14 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:49:41.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:33:36 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:49:46.
Przetarg nr 3/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Lubachowy nr 350006T odcinka w km
1+300-1+940

Ogłoszenie o zamówieniu

Opisy Techniczne

Przedmiary robót

SIWZ

SST - Nawierzchnia - Lubachowy Nr 350006T

SST - Podbudowa - Lubachowy Nr 350006T

SST - Wykonanie poboczy - Lubachowy Nr 350006T

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-04-11 14:29:27 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:49:11.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-04-26 13:41:29 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:49:16.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:13:14 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:49:23.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:29:56 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:49:29.
Przetarg nr 2/2019: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Tarnawa-Góra nr 350008T odcinka w
km 1+485-3+145 oraz dz. nr 79 odcinka w km
0+000-0+398 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty
budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Techniczny

Przedmiary robót

SIWZ

SST - Nawierzchnie - Tarnawa-Góra dz. nr 79

SST - Nawierzchnie - Tarnawa-Góra nr 350008T

SST - Podbudowy - Tarnawa-Góra dz. nr 79

SST - Podbudowy - Tarnawa-Góra nr 350008T

SST - Wykonanie poboczy - Tarnawa-Góra dz. nr 79

SST - Wykonanie poboczy - Tarnawa-Góra nr 350008T

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:34:57 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:48:45.
 
Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:20:00 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:48:54.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:17:25 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:49:00.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-16 15:12:24 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:49:06.
Przetarg nr 1/2019: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Chlewska Wola nr 350015T odcinków w
km 1+262-2+262 oraz 0+000-0+570

Ogłoszenie o zamówieniu

Opisy Techniczne

Przedmiary robót

SIWZ

SST - 2. Nawierzchnie - Chlewska Wola Nr 350015T

SST - 2. Wykonanie poboczy - Chlewska Wola Nr 350015T

SST - Nawierzchnie - Chlewska Wola 350015T

SST - Podbudowy - Chlewska Wola Nr 350015T

SST - Wykonanie poboczy - Chlewska Wola Nr 350015T

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-11 15:01:21 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:37:15.
 
Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: z up. Wójta - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:58:57 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:48:26.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:07:22 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:48:33.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-04-11 11:07:33 | Data modyfikacji: 2020-01-15 08:39:49.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-04-11 11:07:33
Data modyfikacji: 2020-01-15 08:39:49
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl